Wijzigingen in LIV en LKV

26 november 2023

Het lage-inkomensvoordeel

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) bevat het Lage-inkomensvoordeel (LIV). Het doel van het LIV is om werkgevers te stimuleren om werknemers met een relatief laag inkomen in dienst te nemen en te behouden.

Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon kunnen een tegemoetkoming ontvangen van de overheid in de vorm van het LIV. Dit voordeel wordt berekend op basis van het aantal verloonde uren van de werknemer en de hoogte van het gemiddelde uurloon. Het LIV is bedoeld om de arbeidsparticipatie van mensen met lagere inkomens te bevorderen en zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Het loonkostenvoordeel

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling binnen de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) die bedoeld is om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het LKV is specifiek gericht op:

  • uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder
  • arbeidsgehandicapten
  • herplaatste arbeidsgehandicapten
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Werkgevers kunnen recht hebben op het LKV wanneer zij iemand uit een van deze doelgroepen in dienst nemen. De regering wil de Wet Tegemoetkomingen loondomein verbeteren, omdat deze op dit moment niet genoeg helpt om werkgevers aan te moedigen om mensen met een kwetsbare positie in dienst te nemen én te houden. In de komende jaren worden er verschillende veranderingen verwacht om dit aan te pakken.

Wijzigingen LIV (Lage-inkomensvoordeel) vanaf 2024

Het LIV wordt per 2024 beperkt. Momenteel kunnen werkgevers het LIV toepassen voor medewerkers die 100 tot 125 procent van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van 125 procent verlaagd naar 104 procent.

Vanaf januari 2023 is het wettelijk minimumloon verhoogd. Als gevolg van deze verhoging voldoen er meer medewerkers aan de voorwaarden van het LIV en wordt er dus meer LIV uitbetaald. Dit is een onbedoeld effect van deze verhoging. Het kabinet heeft daarom besloten de bovengrens voor het LIV te verlagen. Vanaf 2024 wordt de bovengrens verlaagd naar 104 procent. Dit is het begin van het einde van de regeling. Het jeugd-LIV eindigt namelijk per 1 januari 2024 en per 1 januari 2025 wordt het LIV volledig  beëindigd.

Wijzigingen LKV (Loonkostenvoordeel) vanaf 2026

Het LKV voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden wordt verruimd. De maximale toepassingsperiode van drie jaar voor de LKV voor werknemers wordt beëindigd. Het voordeel zal structureel beschikbaar worden gesteld. Voor uitkeringsgerechtigden van 56 jaar en ouder, arbeidsgehandicapten en herplaatste arbeidsgehandicapten wordt het mogelijk om de resterende duur van een LKV mee te nemen naar een nieuwe werkgever bij een wisseling van werkgever. Momenteel stopt het LKV in deze situaties vaak en kan er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. Daarnaast zijn er nog een aantal andere wijzigingen:

  • Werknemers van 56 jaar en ouder kunnen in de toekomst in alle gevallen de doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV, in plaats van soms bij de gemeente, zoals nu het geval is.
  • De voorwaarden voor het LKV voor herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers worden verruimd zodat werkgevers vaker recht hebben op dit loonkostenvoordeel.
  • Het LKV voor werknemers van 56 jaar en ouder wordt per 2025 verlaagd (uitbetaling 2026) en per 2026 afgeschaft.

Hulp nodig? 

Heb je vragen over de wijzigingen in LIV en LKV, neem dan contact op met jouw contactpersoon of stuur een e-mail naar salaris@bentacera.nl

Contactpersoon

Tessa Noordhoff
Salarisadviseur P&S
 

MEER WETEN OVER PERSONEEL?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

Is er sprake van ontslag op staande voet? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. In onze blog lees je alles over de regels bij ontslag op staande voet.

Met beroepskeuringen draag je bij aan gezonde medewerkers en het terugdringen van verzuim. Lees meer over ons aanbod van wettelijke en medische keuringen.

Het wettelijk minimumloon is veranderd. Sinds 1 januari 2024 is het minimum maandloon omgezet naar het minimumuurloon. Wij vertellen je alles over de nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan.

Het wettelijk minimumloon verandert. Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimum maandloon omgezet naar het minimumuurloon. Wij vertellen je alles over de nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan.

De samenloop van ziekte en vakantie zorgt regelmatig voor juridische discussies tussen werkgever en werknemer. Wij voorzien je van tips om hier als werkgever goed mee om te gaan.