Klokkenluidersregeling

Op basis van art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) moet Bentacera beschikken over een klokkenluidersregeling.


Art. 32 VAO:
1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

KLOKKENLUIDERSREGELING BENTACERA

Contacgegevens vertrouwenspersonen

Bij (het vermoeden van) een misstand kan de melder natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling M&O.

Voor situaties waarin een melder behoefte heeft aan een partij met een onafhankelijke positie t.o.v. Bentacera is geregeld dat ook contact kan worden opgenomen met externe vertrouwenspersonen. Je kunt contact opnemen met:

Anouk Pakvis

Tel: 06 43 11 54 07

Email: info@anoukpakvis.nl

Of met Gerard Dijkstra

Tel: 06 5518 33 68

Email: info@konfidi.nl