Bedrijfsadvies

Een organisatie die voor jou werkt

Ondernemen is afwegingen en keuzes maken. Niet iedere beslissing is even ingrijpend, maar uiteindelijk bepalen deze keuzes wel de koers van de onderneming. Wij helpen graag met het ontwikkelen van deze koers en de ontwikkeling van de organisatie.

Door het afstemmen van alle bedrijfsactiviteiten krijg je een energieke organisatie waar mensen doelgericht en met plezier werken.

  • Ondersteuning bij organisatieverbetering
  • Gedreven adviseurs en coaches
  • Op de hoogte van nieuwe verdien- en organisatiemodellen
Contact Bedrijfsadvies
Audit Data Advies

Waarmee kunnen we je helpen?

Onze analyse brengt het verbeterpotentieel voor de gehele bedrijfsvoering nauwkeurig in kaart en geeft heldere kijkrichtingen om nog meer uit jouw onderneming te halen. Door van buitenaf naar je onderneming te kijken kunnen wij een helder beeld creëren van de huidige organisatie en het ontwikkelpotentieel ervan.

Een duidelijke koers helpt jouw onderneming om effectief en efficiënt te werken. Maar vooral ook om op termijn te komen waar je graag wilt zijn. Wij helpen graag met het scherpstellen op de toekomst en ambities om vervolgens de organisatie daar op in te richten. Hierdoor helpen we jou doelgericht aan de toekomst te werken.

Jouw organisatie groeit snel of heeft met andere veranderingen te maken. Maar hoe zorg je ervoor dat de organisatie passend is en echt voor jou werkt? Wij kijken graag samen met je hoe jouw organisatie zich kan ontwikkelen zodat deze bijdraagt aan de organisatiedoelen maar ook zingeving geeft aan jouw medewerkers.

Met het MKS systeem focussen we ons op de belangrijkste resultaatbepalers (KPI’s) binnen jouw bedrijf. Als ondernemer krijg je grip op jouw bedrijf en heb je wekelijks de beschikking over een dashboard op 1 A4. Deze grip heeft bij 9 van de 10 bedrijven, binnen 3 maanden een hogere winst als resultaat. Kortom: resultaat door inzicht!

Tijdens ons procesoptimalisatietraject helpen wij om duidelijkheid te creëren door antwoorden te formuleren op de vraag: wie doet wat? Uiteraard helpen we jou hierbij om verloren tijd te inventariseren en te elimineren. Uiteindelijk brengt het rust, structuur en regelmaat met een betere efficiëntie en effectiviteit.

Waarom Bedrijfsadvies via Bentacera organiseren?

Altijd een vast vertrouwenspersoon tijdens je traject om te bouwen en echt tot de essentie te komen.

Verandering en verbetering is geen trucje maar een proces. Door dat voor ogen te houden is duurzame verbetering mogelijk.

Onze betrokken adviseurs zijn uitstekend op de hoogte van trends en nieuwe verdien- en organisatiemodellen.

Onze specialisten zijn binnen tal van branches actief, met name in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Twijfel je over de performance van jouw bedrijf

De ervaren specialisten van Bentacera kunnen jouw organisatie , kritische bedrijfsprocessen en het rendement structureel verbeteren.

Bedrijfsadvies Verbinding

Advies als verbindende schakel

Onze ervaren bedrijfsadviseurs zijn getraind om organisaties snel te doorgronden. Processen, kennis, ambities, hiaten… kortom, zij weten wat er speelt. Persoonlijke betrokkenheid en kennis van zaken vormen de basis van onze advisering. Luisteren, sparren, kennis toepassen en verbinden, daar zijn onze mensen goed in. Alles begint met een oriënterend gesprek en staat in het teken om jou en jouw organisatie structureel verder te helpen.

Rendementsverbetering? Procesoptimalisatie? Verbeteranalyse? Wij helpen je graag om het rendement en de organisatie te verbeteren. Maar ook zien wij hoe processen binnen organisaties lopen en adviseren hoe deze processen efficiënt kunnen worden ingericht. Tenslotte kunnen we strategische vraagstukken samen oppakken. Bij Bentacera is bedrijfsadvies meer dan kennisdelen, voor ons geldt bedrijfsadvies als de verbindende schakel tussen organisatie, continuïteit en groei.

Hoe wij werken:

Voorbeeld4

Oriënterend gesprek

Koffie:
Na afloop heb je een helder beeld van hoe wij werken en wat het je kan brengen

Accountancy-Online

Verbeteranalyse

De verbeteranalyse laat zien wat er al goed gaat en wat er beter kan. Er wordt duidelijk welke verbeteringen in jouw organisatie het verschil gaan maken.

Voorbeeld21

Groei traject

Strategisch advies:
Je ontdekt wat je stip op de horizon is en wat morgen je eerste actie moet worden om je ambitie te realiseren.

Organisatieontwikkeling:
Aan het eind is jouw organisatie zo ingericht dat deze 'automatisch' bijdraagt aan je doelen.

Rendementsverbetering:
Je stelt je resultaatbepalers vast en je weet hoe je ze moet beïnvloeden.

Procesoptimalisatie:
Voor iedereen is duidelijk wat hij of zij moet doen. Daardoor is het werk leuker en is het eenvoudiger verwachtingen van je klant waar te maken. 

Voorbeeld2

Klantcase: WIND Internet

“Ik ben altijd bezig met optimalisatie, maar als ondernemer heb je toch wel blinde vlekken. Het was heel fijn dat we vanuit Bentacera externen mochten ontvangen die ons kunnen begeleiden langs de sterke én zwakkere punten.”

  • Frisse externe blik
  • Waardevol en leerzaam
  • Biedt veel nieuwe kansen
Ontdek WIND Internet

Artikelen over bedrijfsadvies

Door kostenstijgingen ziet het mkb in Nederland de winst verdampen, blijkt uit sectoronderzoek van brancheorganisatie SRA. De belangrijkste bevindingen hebben we voor je op een rij gezet.

Het verduurzamen van het wagenpark is een mooie stap in de juiste richting. In 2022 kan je nog profiteren van diverse subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen.

We zien dat de markt in veel sectoren aantrekt en dat de geplande groei strategie van voor de COVID crisis weer uit de kast gehaald wordt. Echter is er wel een maar…. Er loert een groot gevaar!

“Hoe staat mijn organisatie ervoor en ga ik mijn doelen voor dit jaar wel halen?”. En minstens zo’n belangrijke vraag: "wat kan ik nu nog doen om mijn doelen te behalen?” Hieronder drie tips voor een vliegende start na de zomer.

In deze, voor iedereen, bijzondere tijden heeft iedere ondernemer een eigen verhaal. Waar de ene ondernemer zich gaat richten op de wederopbouw, is de ander bezig met reorganiseren.

Wil je graag meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 

Ben je op zoek naar een partner op het gebied van bedrijfsadvies?  Een betrokken specialist die jouw organisatie toekomstbestendig maakt én houdt? Neem dan nu vrijblijvend contact op met een van onze bedrijfsadviseurs.

We komen graag met je in gesprek, kijken met een frisse blik, zijn een betrouwbare sparringpartner en helpen je verder!

Jan Spoelstra
Bedrijfskundig Adviseur - Relatiemanager