Renseigneringsverplichting; Heb jij in 2023 betalingen gedaan aan personen die niet op je loonlijst staan?

13 december 2023

Meld uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) in 2023 vóór 1 februari 2024

De deadline van de renseigneringsverplichting voor in 2023 uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) nadert snel. Mogelijk geldt dit ook voor jou. Heb jij in 2023 bedragen uitbetaald aan personen die niet bij jou in dienst zijn, lees dan vooral verder om te zien of jij nog actie moet ondernemen.

Renseigneringsverplichting

Onder renseignering wordt het aanleveren van bepaalde -fiscaal relevante- gegevens aan de Belastingdienst verstaan. Sinds 1 januari 2022 geldt een renseigneringsverplichting voor uitbetalers die inhoudingsplichtig voor de loonbelasting zijn. Een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler is alleen op uitnodiging van de belastingdienst verplicht de gegevens aan te leveren.

Beschik je over een loonheffingsnummer, dan moet je wellicht actie ondernemen. Wacht dus niet totdat de Belastingdienst je daartoe uitnodigt!

Uitbetaalde bedragen

Als inhoudingsplichtige moet je van uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) gegevens aan de Belastingdienst aanleveren. Gelukkig is dit overigens niet voor alle betalingen het geval. Zo geldt de renseigneringsverplichting alleen voor uitbetaalde bedragen aan natuurlijke personen, voor zover deze werkzaamheden of diensten hebben verricht. Voor betalingen aan rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen en stichtingen, geldt dus geen renseigneringsverplichting.

Van bepaalde uitbetaalde bedragen hoef je bovendien geen gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken. Dit is het geval bij betalingen aan werknemers, vrijwilligers (tot het wettelijke maximum), artiesten en beroepssporters.

En tenslotte hoef je ook van betalingen waarvoor je een factuur hebt ontvangen - en waar méér dan € 0 btw op staat - geen gegevens bij de Belastingdienst aan te leveren.

Kort gezegd: heb je in 2023 bedragen betaald aan natuurlijke personen voor door hen verrichte werkzaamheden of diensten én heb je hiervoor geen factuur ontvangen dan wel een factuur ontvangen waarop geen (of € 0) omzetbelasting in rekening is gebracht, dan bestaat voor jou een renseigneringsverplichting. 

Aan te leveren gegevens

Naast de uitbetaalde bedragen zelf moeten je de volgende gegevens registreren en aanleveren bij de belastingdienst:

Van de hiervoor genoemde bedragen dien je de volgende gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst:

  • Het bedrag dat je hebt betaald;
  • De datum waarop je hebt betaald;
  • Het Burgerservicenummer (BSN), naam, adres en geboortedatum van de persoon aan wie is uitbetaald.

De aanlevering van deze gegevens doe je door middel van een opgave. Deze opgave kon gedurende 2023 al. Heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan uiterlijk vóór 1 februari 2024 alsnog. Aanlevering kan alleen digitaal, bijvoorbeeld via het gegevensportaal UBD van de Belastingdienst.

Gegevensportaal UBD

Heb je eerder gebruik gemaakt van het gegevensportaal UBD, dan beschik je wellicht al over een gebruikersnaam en wachtwoord. Let op: deze is vanaf 3 januari 2024 niet langer te gebruiken! Vanaf deze datum is het alleen nog mogelijk om opgave te doen met behulp van eHerkenning (rechtspersonen, vennootschap onder firma en maatschappen) of met behulp van DigiD (eenmanszaken, zzp-ers en particulieren).

Beschik je nog niet over een eHerkenning of DigiD? Vraag deze dan tijdig aan! Denk eraan dat je eHerkenning minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) heeft.

Sancties

Lever je de gegevens niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig aan? Dan loop je het risico op een geldboete van maximaal € 9.000 of een hechtenis van maximaal zes maanden. Wanneer je de gegevens opzettelijk niet, onjuist of onvolledig aanlevert, kan deze geldboete oplopen tot € 22.500 of het bedrag aan te weinig geheven belasting als dit hoger is dan € 22.500.

Meer weten?

Heb je vragen over de renseigneringsverplichting, dan staan onze collega’s voor je klaar. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon bij Bentacera!

Meer weten? 

Heb je vragen over de renseigneringsverplichting, dan staan onze collega’s voor je klaar. Neem hiervoor contact op met je contactpersoon bij Bentacera of met Jan Slagter. 

Contactpersoon

Jan Slagter
Medewerker Belastingadviseur
 

Meer weten over accountancy en administratie?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

De deadline van de renseigneringsverplichting voor in 2023 uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) nadert snel. Lees verder om te zien of je actie moet ondernemen.

Wat doe jij liever: boekhouden of ondernemen? Wij denken dat we het antwoord wel weten! We horen namelijk vaak dat (zelf) boekhouden voor vele ondernemers geen hobby is.

In deze onzekere tijd vragen vele ondernemers zich af hoe de toekomst van hun onderneming eruit ziet. Sterker nog, sommige ondernemers vragen zich zelfs af in hoeverre er nog een toekomst is voor hun onderneming.

Ongemerkt besteden ondernemers steeds meer tijd aan hun administratie, vooral bij gestage groei. Hierbij 10 gouden tips om tijd te besparen op je boekhouding.

In het kader van de #eindejaarstips, kan jouw administratie natuurlijk niet achterwege blijven. We willen niet herhaaldelijk in gaan op de "standaard eindejaarstips", maar je eens verrassen met iets nieuws, dus daar gaan we!