Dividend uitkeren in 2023, ja of nee?

13 november 2023

Vanaf 2024 gelden er twee tarieven in box 2

Directeur-grootaandeelhouders staan voor een nieuw financieel dilemma bij het uitkeren van dividend vanuit hun BV. Per 1 januari 2024 vinden namelijk veranderingen plaats in box 2. De Tweede Kamer heeft besloten om box 2 in twee tariefschijven op te delen.

De aangekondigde veranderingen in box 2

Tot nu toe bestond box 2 uit één vast tarief. Sinds 2021 bedraagt dit algemene belastingtarief 26,9% over de gehele dividenduitkering. Aangekondigd is dat dit per 1 januari 2024 zal veranderen naar een stelsel met twee tariefschijven. De eerste tariefschijf van 24,5% wordt geheven over dividenduitkeringen tot €67.000. Als er sprake is van fiscaal partnerschap wordt dit  lage tarief geheven over het dubbele hiervan (dus €134.000). Dividenduitkeringen hoger dan €67.000 vallen in de tweede tariefschijf, hierin wordt een tarief van 33% gehanteerd.

Wanneer is dividend uitkeren het voordeligst?

De veranderingen in box 2 per 1 januari 2024 hebben veel invloed op de keuze voor het doen van dividenduitkeringen. Dit gaat zeker de directeur-grootaandeelhouders met veel vermogen in de BV in de vorm van liquide middelen of beleggingen aan. Tot 1 januari 2024 geldt nog het algemene tarief van 26,9% dat voordeliger is bij het doen van hogere dividenduitkeringen. Na 1 januari 2024 moet namelijk 33% aan belasting worden afgedragen over dividend uitkeringen hoger dan €67.000 of €134.000 als er sprake van een fiscaal partnerschap is. Dit leidt tot situaties waarin het voordeliger is om nog in 2023 dividend uit te keren.

Houd ook rekening met de box 3 heffing

Als de keuze valt op het uitkeren van dividend in 2023, let dan wel op de mogelijk hogere box 3-heffing. Doordat voor 1 januari 2024 het dividend wordt uitgekeerd, behoort het uitgekeerde bedrag op 1 januari tot het privévermogen. Dit is belast in box 3.

Om de box 3-heffing te beperken, is het mogelijk om box 3-vermogen als eigen vermogen in de BV te storten. Ook een optie is om de schulden in het privévermogen te verhogen. De schulden verminderen de grondslag in box 3. Bij hogere privéschulden in box 3 neemt ook het belastbaar bedrag in box 3 af. Zo bestaat de mogelijkheid om privé geld te lenen van de BV. Hierover moet de BV een zakelijke rente ontvangen, maar er zijn ook andere fiscale addertjes waar je rekening mee moet houden.

Het verschilt dus per situatie wat  fiscaal het voordeligst is om te doen. Onze adviseurs voorzien je dan ook graag van een maatwerk advies.

Conclusie

Vanwege de tariefwijzigingen in box 2 vanaf 2024 moeten directeur-grootaandeelhouders nu actie ondernemen als de wens bestaat om dividend uit te keren. Het hogere tarief van 33% dat bij een dividenduitkering boven €67.000 geldt, heeft impact op deze keuze. Tegenover het huidige percentage van 26,9% is dit namelijk een flinke verhoging van de belastingdruk. Wij denken graag met jou mee om de beste keuze te maken.

Diensten:

Belastingadvies

Wij geven je graag advies over het uitkeren van dividend. Neem daarvoor contact op met je relatiemanager of met onze collega Sietske de Boer.

Contactpersoon

Sietske de Boer
Belastingadviseur
 

Meer weten over belastingadvies?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

Wil je dividend uitkeren in 2024? Houd dan rekening met de effecten van de belastingtarieven in box 2, de algemene heffingskorting en de wet excessief lenen.

Vanaf 1 juli 2024 wordt belastingrente in rekening gebracht over de verschuldigde IB en/of VPB over 2023. Dit wil je dus voorkomen.

Ben jij een ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heeft het Belastingplan 2024 verschillende gevolgen voor jou. Lees hier wat dit voor jouw situatie betekent.

De regels voor de pensioenaftrek zijn royaal verruimd. We vertellen je alles over de combinatie van factoren die kunnen zorgen voor een groot belastingvoordeel, vooral als je nog in 2023 actie onderneemt.

Neem nu maatregelen tegen onnodig hoge fiscale lasten in box 3. Wij geven je een aantal tips die je het best nog voor 2024 kunt doorvoeren.