Registreer je organisatie in het UBO-register

27 januari 2022

Vanaf 27 september 2020 moeten organisaties UBO’s inschrijven in het UBO-register. Organisaties die voor 27 september 2020 al in het Handelsregister stonden ingeschreven, zijn verplicht UBO’s voor 27 maart 2022 te registeren.

Wat is een UBO?

Een UBO is een ‘ultimated beneficial owner’ oftewel uiteindelijk begunstigde(n). Het is altijd een natuurlijk persoon (mens) die direct of indirect voor meer dan 25% belang heeft in een organisatie. Het is verplicht om je in te schrijven en de opgave is per organisatie!

Doel van het UBO-register

Op 27 september 2020 is de wet tot invoering van een UBO-register in werking getreden. Vanaf dat moment zijn ondernemingen verplicht de uiteindelijk begunstigde(n) in te schrijven in het zogeheten UBO-register.

Het doel van het UBO-register is inzichtelijk te maken wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht en zo het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen​.

Voor wie geldt het UBO-register?

Het register geldt voor (niet beursgenoteerde) BV’s en NV’s, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties, maatschappen, vof’s en cv’s.

  • BV / NV -> personen met meer dan 25% van de aandelen, met meer dan 25% van de stemrechten en om personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben. Let op: Alleen als de UBO 100% van de aandelen heeft van de organisatie waarvoor je UBO opgave gaat doen, hoef je geen documenten te uploaden waaruit het belang van de UBO blijkt. Voorwaarde is dat de UBO als enig aandeelhouder van deze organisatie ingeschreven staat in het Handelsregister
  • ​VOF -> personen met meer dan 25% eigendomsbelang​
  • Stichting -> personen met meer dan 25% stemrecht​
  • Eenmanszaak -> niet nodig​

Entiteiten die zich inschrijven in het Handelsregister, moeten sinds 27 september 2020 meteen hun UBO registreren. Entiteiten die op 27 september 2020 al waren ingeschreven, krijgen daarvoor 18 maanden de tijd. Voor hen kan dat dus tot uiterlijk 27 maart 2022!​ Registratie kan via de KvK op verschillende manieren en moet in combinatie met de deponering van enkele bewijsstukken.

Let wel, als het niet mogelijk is een dergelijke persoon aan te wijzen, dan wordt het hoger leidinggevend personeel (statutaire bestuurders of vennoten) van de entiteit als UBO geregistreerd, een zgn. pseudo of quasi UBO.

Handhaving door Belastingdienst

Het niet registeren is een economisch delict waarop een boete van maximaal EUR 21.750 staat (per entiteit)​. Ook kan een dwangsom​ of kunnen strafrechtelijke sancties volgen.

Vragen of meer weten?

Neem gerust contact met ons op via 088-3210800 óf door middel van onderstaand contactformulier.