Bentacera versterkt netwerk Kreston Global

11 februari 2016

Met ingang van 11 februari 2016 versterken de Noord-Nederlandse adviesorganisatie Bentacera en het internationale samenwerkingsverband Kreston elkaar. Dan sluit het ruim tweehonderd adviseurs tellende Bentacera zich namelijk aan bij het internationale samenwerkingsverband Kreston, dat actief is in meer dan 125 landen over de hele wereld.

De bij Kreston aangesloten bureaus tellen samen ruim 22.000 professionals. Ze maken deel uit van een organisatie die zich vooral sterk maakt voor het midden- en kleinbedrijf, internationaal erkend als de grote banenmotor in de economie. Kreston behoort wereldwijd tot de grote spelers, met unieke kennis van fiscale en wetgevende kansen en mogelijkheden in de hele wereld.

Daar aansluiting bij te vinden past in een welbewuste strategie van de noordelijke organisatie Bentacera, momenteel actief vanuit zes kantoren in Friesland, werkend in Noord Nederland. Volgens de internationaal fiscalist mr. Jelle R. Bakker, tax partner bij Bentacera, profiteren relaties van beide organisaties van de samenwerking.

Want, aldus mr. Bakker, de ondernemer van deze tijd werkt in een wereld waarin grenzen vervagen en internationale uitdagingen en kansen zich dagelijks aandienen. Dat biedt kansen aan wie meespeelt en bedreigt wie afwacht. Een proactieve houding vraagt professionaliteit. Daarin voorzien accountants en belastingadviseurs van Bentacera.

Onze organisatie staat voor een nuchtere benadering waarin het kosten-batenaspect stevig meeweegt, aldus Ronald de Jong RA, accounting partner bij Bentacera. Daarom werkt Bentacera met een servicepakket, dat per relatie op maat gemaakt kan worden. Zo kan elke relatie eigen keuzes maken, nu extra geruggesteund door het internationale netwerk.

Met de toetreding van Bentacera komt het aantal bij Kreston aangesloten kantoren in Nederland op zeven. Deze kantoren blijven zelfstandig opereren, maar voldoen wel aan de internationaal geldende normen binnen Kreston, ook wat betreft hoge eisen van integriteit en professionaliteit. Mr. Martin Hommersom, voorzitter van Kreston Nederland, is verheugd met de toetreding van Bentacera. Hij licht toe: “voor het noorden hadden we geen betere partner kunnen vinden. We kijken uit naar een intensieve samenwerking met Bentacera”.