Interim Pre-Audit

Interim pre-audit support: samen goed voorbereid op de accountantscontrole

Als ondernemer weet je dat het moment jaarlijks komt; de extern accountant komt langs om jouw jaarrekening te controleren. De accountant stuurt je ter voorbereiding een lijst met daarop de aan te leveren stukken en overzichten.

Vaak komt dit moment onverwacht of niet goed uit. Om de voorbereiding op de accountantscontrole zo soepel mogelijk te laten verlopen kun je gebruik maken van interim pre-audit support experts van Bentacera.

 • Bentacera beschikt over een AFM-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles
 • Onze interimmers van pre-audit support hebben ruime ervaring met de controlepraktijk binnen tal van branches.
 • Wij hebben actuele kennis op het gebied van externe rapportages en opstellen van documenten ten behoeve van de controle.
Interim Pre Audit

Daarom Interim bij Bentacera

Een correcte jaarrekening is strategisch sturen op consistent managementinformatie

Onze interimmers zijn binnen tal van branches met name actief in Friesland, Groningen en Drenthe

Door onze veelzijdigheid beschikken wij over de meest actuele kennis op het gebied van pre-audit support

Extra voordeel: Bentacera is aangesloten bij het internationale netwerk van Kreston Global

De interim pre-audit support specialist kan je met de volgende werkzaamheden ondersteunen:

 • Het opstellen van business cases (bijvoorbeeld voor de immateriële vaste activa)
 • Het uitvoeren van een bedrijfsbrede risicoanalyse alsmede rapportering daarover in het bestuursverslag
 • Het opstellen en inzichtelijk maken van bewegingen en rondrekeningen (voorbeelden: goederenbeweging, massabalans, urenbeweging, BTW rondrekening)
 • Het doorgeven van mutaties aan diverse instanties, zoals pensioenfondsen, UWV of de Belastingdienst
 • Het analyseren van tussenrekeningen
 • Ondersteuning geven op het gebied van waardering van balansposten
 • Het opleveren van overige documenten ten behoeve van de jaarrekening controle
 • Het compleet maken van de documenten in het kader van de op te leveren stukken lijst betreffende de controle

Je ziet het: ook een interim pre-audit support specialist inhuren is bij Bentacera in vertrouwde handen.

Juiste cijfers een solide basis voor de strategie

Als je vervolgens zeker weet dat de vastlegging van jouw financiële gegevens en de daaruit voortvloeiende verslaggeving betrouwbaar is, kun je er als ondernemer van uitgaan dat je de juiste cijfers hanteert om strategische keuzes te maken.

Kortom, als je tijdelijk een interim financieel expert van Bentacera inhuurt levert je dit meer op dan alleen de handtekening van de accountant.

Bentacera-personeel

Wil je graag meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wil je de voorbereiding op de controle van de jaarrekening zo soepel mogelijk laten verlopen? Of wil je eerst graag meer informatie ontvangen omtrent onze interim pre-audit support?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Wij vertellen je graag persoonlijk meer over het tijdelijk inhuren van een pre-audit support expert via Bentacera!