Generatiemanagement: wat is het en waarom is het belangrijk?

Auteur: Marian van Vliet

17 juli 2020

Met goed generatiemanagement kun je optimaal gebruik maken van generatieverschillen. Ook kun je met goede afspraken de eventuele problemen die door deze verschillen ontstaan goed voorkomen en oplossen. Ik leg graag uit hoe dit werkt, want generatiemanagement is een bijzonder actueel thema.

De huidige beroepsbevolking kent vier generaties, en de nieuwste generatie begint ook langzamerhand de arbeidsmarkt te betreden. Binnen een bedrijf werken hierdoor vaak oude(re) werknemers naast (hele) jonge collega’s. Dit hoeft uiteraard niet direct problemen op te leveren, maar het is goed om hier bij stil te staan.

HRM-beleid

Het is van belang om bewust te zijn van de verschillen tussen deze generaties en daar in het HRM-beleid rekening mee te houden. Verschillen tussen de generaties in een onderneming kunnen namelijk leiden tot misverstanden, conflicten en ongemotiveerde medewerkers. En dat wil je natuurlijk niet als ondernemer.

De verschillen kunnen met een goed beleid ook ten goede worden ingezet voor de onderneming. Zo kan bijvoorbeeld een ervaren oudere medewerker optreden als mentor van een jongere medewerker. De jongere medewerker kan profiteren en leren van de kennis en ervaring van zijn oudere collega. Op zijn beurt kan de oudere collega weer veel opsteken van de jongere collega bij het toenemende gebruik van sociale media en digitale technologieën.

Ken de generaties

Een goed begin is om te proberen de verschillende eigenschappen per generatie te begrijpen. Kijk eens naar wat het effect op de werkvloer is van de verschillen tussen de Babyboomers, Generatie X, de Pragmatische Generatie en de Screenagers. Wat zouden hun verschillen kunnen opleveren wanneer we het hebben over zaken als gedrag, werkethiek, persoonlijke doelen, manier van communiceren en normen en waarden?

Grofweg kun je uitgaan van de verschillende leeftijdsfasen aan de hand van het geboortejaar van de medewerker. Zo heb je de Babyboomers, die geboren zijn tussen 1945 en 1955. Daarna volgt Generatie X, van 1956 tot 1970 met daarna de Pragmaten die geboren zijn in de periode tussen 1971 tot 1980. De Screenagers hebben een geboortejaar tussen de 1981 en 200, en Generatie Y sluit de rij.

Elk van deze groepen heeft een aantal specifieke kenmerken. In een recent onderzoek las ik dat ongeveer 80% zich herkent in de kenmerken van de eigen generatie. Zo’n 5% voelt verbondenheid met alle generaties en voor de overige 15% geldt dat ze zich niet direct herkennen in de kenmerken. Het is dus heel interessant om je als HRM-er eens te verdiepen in de verschillen per generatie.

Generatiemanagement

Persoonlijk vind ik het, als HRM-er zijnde, belangrijk om inzicht te hebben in de algemene verschillen tussen de generaties. Maar daarnaast is het ook zeker goed om te bedenken dat iedere medewerker een uniek individu is. Hierbij kijk ik niet alleen naar de periode waarin hij is opgegroeid, maar ook naar zaken als persoonlijkheid, sociale achtergrond, opleidingen of eerdere ervaringen op een werkplek. Ik denk dat het dus zeker goed is om rekening te houden met de verschillende generaties en hier aandacht aan te besteden in het beleid, maar vooral ook om te allen tijde oog te blijven houden voor de mens achter elke medewerker.

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan gerust contact met ons op via 088-3210700