Verhoging alimentatie met 3,4% in 2023

Auteur: Ylva Bruinsma - Heslinga

15 november 2022

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag opnieuw geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Onze minister van justitie maakt het percentage vervolgens bekend.

Indexatie wettelijk verplicht

Deze indexering is wettelijk verplicht, zelfs als het loon niet omhoog gaat. Bovendien gaat de indexering niet automatisch, maar word je hier via de media van op de hoogte gebracht. De afgelopen vijf jaar zagen de percentages er als volgt uit:

  • 2019: 2,0%
  • 2020: 2,5%
  • 2021: 3,0%
  • 2022: 1,9%
  • 2023: 3,4%

Terugvorderen indexatie

De indexering kan uiteindelijk tot 5 jaar teruggevorderd worden. Dit kan om een redelijk bedrag gaan waar je als alimentatiebetaler niet op zit te wachten.

Hoe zit dat precies? Laten we het volgende voorbeeld er eens bij pakken. In 2019 is in een convenant afgesproken dat de man per maand € 500 aan kinderalimentatie en € 350 aan partneralimentatie moet betalen. De man en de vrouw hebben beide nooit aan de wettelijke indexering gedacht, totdat de vrouw erachter komt dat ze hier wel recht op heeft. Het resterende bedrag dat de man dan nog dient te betalen over de jaren 2019/2023 bedraagt € 1.613,88 kinderalimentatie en € 1.129,44 partneralimentatie.

Via de rekenhulp op de site van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage) kun je berekenen wat het nieuwe te betalen of te ontvangen bedrag moet worden. Dit dien je zelf in de gaten te houden, dus stel je ex-partner tijdig op de hoogte van het nieuwe bedrag.

Meestal is vastgelegd dat de alimentatie vooruit wordt betaald. De eerste betaling van het nieuwe maandbedrag van januari 2023 vindt dan dus al in december 2022 plaats.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met scheidingsadviseur Ylva.  

Contactpersoon

Ylva Bruinsma - Heslinga
Casemanager ROV Arbo & Verzuim - Scheidingsadviseur RES

Wil je meer informatie over scheidingsbemiddeling?

Bekijk onze pagina over echtscheiding en mediation

 

HEB JE VRAGEN?

Bij de financiële afwikkeling van een scheiding is het slim om advies van een expert in te winnen. Wij helpen je hier graag mee. Wil je ondersteuning over de hele breedte van het traject? Neem dan contact op met onze scheidingsadviseur Ylva. 

Ylva Bruinsma - Heslinga
Casemanager ROV Arbo & Verzuim - Scheidingsadviseur RES