Goed nieuws voor ouders met co-ouderschap

17 maart 2020

De laatste jaren maken ouders die uit elkaar gaan vaak de keuze om beide evenveel voor de kinderen te zorgen. Dit wordt co-ouderschap genoemd.

Als er in jouw situatie sprake is van co-ouderschap terwijl je werkt, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (hierna “combinatiekorting” genoemd). Dit is een heffingskorting, ofwel: een korting op de te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.
De combinatiekorting ontvang je totdat je kind twaalf jaar wordt. Bij co-ouderschap maakt het niet uit waar je kind staat ingeschreven. Want, ook ouders waarbij het kind niet ingeschreven staat, kunnen recht hebben op de combinatiekorting.

Je hebt recht op de combinatiekorting als je kind minimaal drie hele dagen per week bij beide ouders verblijft. Deze drie dagen is vaak een bron van discussie en hierover zijn diverse uitspraken gedaan door rechtbanken en gerechtshoven.

Zo is er afgelopen week een uitspraak gedaan door de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. Dit ging om een zaak waarbij de vader de ene week vier dagen voor de kinderen zorgde en de andere week twee dagen. Er was dus niet voldaan aan de eis van minimaal drie dagen per week, maar gemiddeld per twee weken was er wél sprake van drie dagen verblijf. De vraag luidde: was er in dit geval recht op de combinatiekorting? De belastinginspecteur vond van niet. Echter, de Hoge Raad heeft vorige week beslist dat in een dergelijk geval wel recht bestaat op de combinatiekorting. Ook als je afspreekt de ene week vier dagen te zorgen en de andere week twee dagen, is er sprake van gelijk verdeelde zorg.

Hieronder vind je de bedragen die gelden voor het jaar 2020, voor ouders tot de AOW gerechtigde leeftijd:

  • Voor een inkomen tot € 5.072,- bedraagt de korting € 0,-;
  • Voor een inkomen tussen € 5.072,- en € 30.234,- bedraagt het percentage 11,45% x arbeidsinkomen minus € 5.072,-;
  • Voor een arbeidsinkomen boven de € 30.234,- bedraagt de combinatiekorting € 2.881,-.

Heb je vragen of wil je meer weten, neem gerust contact met mij op via 088-3210789, 06-21430398