Uitstel publicatieplicht ANBI

Gepubliceerd op 26-6-2020 13:36:21

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bepaalde financiële gegevens op internet publiceren. Door de coronacrisis kan dit tot problemen leiden. Het was immers lange tijd niet mogelijk fysieke vergaderingen te houden. Daarom is goedgekeurd dat een ANBI de termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar verlengd met maximaal vier maanden.

De volgende voorwaarden gelden hierbij:

  • De ANBI moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het bestuursbesluit tot verlenging op de website publiceren.
  • Uit het bestuursbesluit moet blijken waarom de financiële gegevens niet binnen de termijn van zes maanden kunnen worden gepubliceerd.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?