11 extra herstelmaatregelen provincie Fryslân

Geüpdatet op 28-9-2020 15:04:15

Provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het subsidieplan is inmiddels goedgekeurd en wordt nu uitgewerkt in een concrete regeling. De regeling wordt naar verwachting half september open gesteld.

provincie Fryslân € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het subsidieplan is inmiddels goedgekeurd en wordt nu uitgewerkt in een concrete regeling. De regeling wordt naar verwachting half september open gesteld.

De regeling voor onder andere de gastvrijheidseconomie is naar verwachting al begin deze maand beschikbaar (zie onderstaand).

Subsidieregeling VTE-sector Fryslân
Binnenkort kunnen ondernemers in de Friese recreatie- en toerismesector een bedrag aanvragen uit de nieuwe anderhalvemeter-regeling. Ondernemers kunnen maximaal 50 procent subsidie krijgen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van 1.000 euro en een maximum van 1.500 euro. Ook ondernemers die sinds de persconferentie van 6 mei 2020 al maatregelen hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen hier een beroep op doen. Er is bijna 1 miljoen euro beschikbaar en de subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag.

Indienen aanvraag VTE-sector
Aanvragen kan, vanaf 13 juli, bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?