Pensioen

Pensioen is allang geen zelfsprekende zaak meer en vraagt echte aandacht. Er verandert immers veel op pensioengebied. De AOW-gerechtigde leeftijd gaat omhoog, mensen moeten langer werken en de pensioenopbouw wordt verder beperkt. Veel pensioencontracten moeten daarom worden aangepast en een goed, constructief overleg met de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad is hierbij essentieel.

Deskundigheid

Onze pensioenadviseurs voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Financieel Toezicht en beschikken over relevante vakdiploma’s, en helpen graag bij het opzetten, verlengen of wijzigen van pensioenregelingen. Onze adviseurs zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. Kortom; objectief, deskundig en betrouwbaar.

Team Pensioen

Sikko Hulzenga

Sikko Hulzenga

Bolsward

Pensioenadviseur Medewerker

Tineke van Binsbergen

Tineke van Binsbergen

Pensioenadviseur

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?