Een werknemer is ziek, wat nu?

Auteur: Marieke Scheffer - Bonnema

22 juni 2021

Als je werknemer (langdurig) ziek is, kan dit veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld: wat kun je als werkgever verwachten? Hoe ga je om met een ziekmelding; waar moet je de ziekmelding doorgeven? En welke stappen moet je als werkgever zetten binnen de Wettelijke kaders?

Ziekte voorkomen is beter dan genezen

Een gezond bedrijf vraagt om gezonde mensen. Om ziekteverzuim te voorkomen, is het belangrijk te investeren in de geestelijke en lichamelijke gezondheid van jouw werknemers. Dit hoeft niet allemaal groots en ingewikkeld te zijn. Met iets kleins zoals aandacht, belangstelling en een gezonde en veilige werkplek, maak je al een goed begin.

Een paar belangrijke aandachtspunten om verzuim te voorkomen:

1. Zorg voor een gezonde en veilige werkplek
Staan de bureaus op de juiste hoogte, zijn er mogelijkheden om staand te werken, is afwisseling van houding mogelijk? Denk ook aan frisse lucht en daglicht. Is de ruimte overzichtelijk en vriendelijk? Een fijne werksfeer is zeer belangrijk om verzuim te voorkomen. Aandacht voor complimenten of een positieve feedback doet wonderen.
2. Let op signalen van frequent verzuim
Drie ziekmeldingen per jaar is frequent verzuim. Denk ook aan grijs verzuim. Hoe is de sfeer op de werkvloer; denk hierbij aan pesten, te hoge werkdruk of misschien wel de stijl van leidinggeven. De kans is groot dat grijs of frequent verzuim verloopt in langdurig verzuim.
3. Voorkom verzuim door snel te signaleren en de juiste hulp te bieden
Is je werknemer ziek geworden door stress of spanningsklachten, dan vraagt dit om de juiste aandacht en hulp om langdurig verzuim te voorkomen. Het is belangrijk dat je de zieke werknemer met stress of spanningsklachten zo snel mogelijk doorverwijst naar de bedrijfsarts zodat je werknemer de juiste hulp krijgt. Ook een preventief consult kan hierbij goed helpen.
4. Preventief verzuimbeleid
Zorg dat er een verzuimprotocol aanwezig is en dat je werknemers hiervan op de hoogte zijn. Hierin staan alle stappen beschreven die van belang zijn bij een zieke werknemer. Zo weet je precies wat je moet doen en wat je mag verwachten van een zieke werknemer.

Maar dan, je hebt toch te maken met een zieke werknemer. Dat is natuurlijk niet altijd te voorkomen. Hoe ga je daar dan mee om. Wat zijn de stappen die je als werkgever moet nemen en wat wordt er van jou verwacht?

Ziekte valt onder de Wet verbetering Poortwachter

Hiervoor is een tijdlijn gemaakt waarin precies staat welke stappen je wanneer moet doen. Uiteraard mag je van je arbodienst verwachten dat je hierbij geholpen wordt en dat de begeleiding vanuit de casemanager verzuim gestuurd wordt. Bij Bentacera noemen wij dat ontzorgen.

Stel je voor, werknemer Piet wordt ziek. Werknemer en werkgever hebben sowieso gezamenlijk belang bij een actieve aanpak vanaf dag één. Maar hoe ga je met de melding om? Wat mag je wel en niet vragen aan de zieke werknemer? En wat wil je weten? Wat mag je vastleggen volgens de AVG Wetgeving?

Wat je wel mag vragen bij een ziekmelding

 • Verwachte duur van het verzuim
 • Waar verblijft de werknemer en hoe is hij bereikbaar?
 • Zijn er lopende afspraken (agenda) of werkzaamheden die overgedragen moeten worden?
 • Is er sprake van een (arbeids)ongeval?
 • Valt de werknemer onder een vangnetregeling? Let op: je mag niet vragen onder welke regeling hij valt.

Wat je niet mag vragen bij een ziekmelding

 • Je mag niet vragen naar de aard van de ziekte, zoals wat de werknemer mankeert en wat de oorzaak is.
 • Wat de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer zijn, zoals in welke mate je werknemer nog in staat is te werken.
 • Onder welke vangnetbepaling van de Ziektewet de werknemer valt.

Bij de meeste ziekmeldingen zijn de werknemers vrij open in het geven van informatie. Hoewel het fijn is om te weten wat er werkelijk aan de hand is, mag je het niet opnemen in het verzuimdossier, notitie of administratie.
Het medische deel van de ziekmelding mag alleen door de bedrijfsarts worden vastgelegd in een medisch dossier. De bedrijfsarts geeft een advies en terugkoppeling over de beperkingen en de mogelijkheden van de zieke werknemer.

Soms is er sprake van een bijzondere situatie:

Vangnet: ziekte door zwangerschap, bevalling, vangnet, No-risk polis, orgaandonatie. In deze gevallen kunnen we de ziekmelding bij het UWV neerleggen.

Regres: is er sprake van een ongeval in de privé-sfeer met een aansprakelijke, dan zijn de kosten misschien te verhalen op de aansprakelijke.

Arbeidsconflict: gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing. 3- gesprek en/ of mediator kan hierbij helpen. Denk wel aan het opzegverbod tijdens ziekte en conflict.

Bedrijfsongeval: dan geldt er een meldingsplicht aan de Inspectie SWZ.

Stappenplan bij ziekte vanaf de eerste ziektedag tot aan het einde van de wachttijd

 • Eerste ziektedag doorgeven volgens het verzuimprotocol door de werknemer.
 • Eerste ziektedag doorgeven aan de arbodienst / verzuimverzekeraar door de werkgever.
 • Houd regelmatig belangstellend contact met elkaar over het verzuim en de voortgang van het herstel. Zowel de werkgever als de werknemer horen dit te doen en maak afspraken smart.
 • Na ongeveer vier dagen belt de casemanager met de werkgever voor overleg. De casemanager volgt het verzuim per dag/ week/ maand/ jaar en zal je op de hoogte stellen van alle verplichtingen conform de Wet verbetering Poortwachter; van de eerste ziektedag tot aan het einde van de wachttijd van 104 weken.

Wat komt er in de Wet verbetering Poortwachter aan bod?

Hieronder staat in de tijdlijn van de Wet verbetering Poortwachter beschreven welke stappen je op welk moment moet doen vanaf de eerste ziektedag tot aan het einde van de wachttijd.

Kortom, er wordt heel wat van jou als werkgever gevraagd. De Wet verbetering Poortwachter heeft veel rechten en plichten. Wij houden voor ogen dat goede verzuimbegeleiding maatwerk is. Geen mens is immers identiek. De ervaren en gecertificeerde casemanagers van Bentacera staan voor je klaar bij al je vragen over verzuimpreventie, zieke werknemers en verzuimbegeleiding.

Meer weten?

Wil je meer weten over verzuim en verzuimbegeleiding of heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem gerust contact met ons op via 088-3210700 of door middel van onderstaand contactformulier. Wij helpen je graag verder!

Marieke Scheffer - Bonnema