Gekelderde beurskoersen en binnenkort met pensioen?

12 oktober 2020

Werknemers die binnenkort met pensioen gaan en hun opgebouwde pensioenkapitaal zien vrijkomen zitten op dit moment met veel vragen. De rente is erg laag en aandelenkoersen zijn fors gedaald. Wat zijn de gevolgen voor de pensioenuitkering en welke mogelijkheden zijn er? We hebben ze op een rijtje gezet.

Corona heeft grote impact, ook op je pensioen

Het coronavirus heeft een enorme impact over de hele wereld. Ongetwijfeld voel je als ondernemer reeds de gevolgen. Dit geldt ook voor jouw werknemers en het geldt ook voor ons. Wij volgen de ontwikkelingen rond het virus op de voet.

Als het gaat om pensioen, dan zien we al langere tijd de effecten van de lage rente op het vrijkomende pensioenkapitaal van jouw werknemers. Nu is er daarnaast ook nog eens het effect van de sterk gedaalde aandelenkoersen. Dalingen variëren van enkele procenten tot wel 25%. Bovendien is er nog niets te zeggen over wanneer de beurskoersen zich weer zullen herstellen. Vrijkomende pensioenkapitalen kunnen dus belangrijk lager liggen dan waar jouw werknemers tot voor kort op gerekend hebben. Dit zorgt voor extra onzekerheid, naast het keuzeproces dat al ingewikkeld genoeg is.

Juist nu is het dus van belang om goed na te denken over keuzes en hier ondersteuning bij te zoeken, zodat de best passende keuze gemaakt kan worden.

Welke mogelijkheden zijn er?

1. Uitstellen van de pensioendatum

Als de pensioenuitvoerder en werkgever dit faciliteren, is het mogelijk dat een werknemer nog niet met pensioen gaat maar door blijft werken. Met het uitstellen van de pensioendatum kan de werknemer nog inkomen ontvangen en daarbij wat extra pensioen opbouwen.

Op een latere pensioendatum zijn de beurskoersen mogelijk weer enigszins hersteld en zou dus ook het vrijkomende pensioenkapitaal gunstiger kunnen zijn. Op deze manier kan er worden geanticipeerd op een mogelijk herstel van de financiële markten. Dit eventuele herstel is echter niet voorspelbaar en er bestaat altijd een kans dat omstandigheden verder zouden kunnen verslechteren.

2. Uitstellen van de aankoop van pensioen

Een werknemer kan er ook voor kiezen om het aankopen van een pensioenuitkering uit te stellen. Er zal overleg met de pensioenuitvoerder moeten plaatsvinden om te vragen welke mogelijkheden er zijn om de beleggingen nog niet te verkopen, zodat het pensioenkapitaal nog kan renderen.

Ook op deze manier wordt er geanticipeerd op een mogelijk herstel van de financiële markten of een hogere rente. Ook hier geldt dat de uitkomst niet voorspelbaar is en omstandigheden verder zouden kunnen verslechteren. Een extra punt van aandacht in dit geval is dat de werknemer geen inkomen uit loondienst meer heeft en dus de periode tot de start van de pensioenuitkering moet kunnen overbruggen uit andere (eigen) financiële middelen.

3. Deeltijdpensioen

In onderling overleg kan de werknemer met deeltijdpensioen gaan. Hij blijft dan voor een deel in dienst en gaat voor een deel met pensioen. Voor het gedeelte dat de werknemer in dienst blijft, wordt dan nog pensioen opgebouwd. Op een overeen te komen moment in de toekomst gaat de werknemer dan alsnog volledig met pensioen. Op deze latere pensioendatum kunnen de omstandigheden voor het vrijkomende pensioenkapitaal beter zijn. Ook bij deeltijdpensioen wordt geanticipeerd op een eventueel herstel van de financiële markten of een hogere rente.

4. Kiezen voor een hoog/laag uitkering

Wil of kan de werknemer de pensioendatum niet uitstellen en wil hij toch een volledige pensioenuitkering op de pensioendatum aankopen, dan kan ook worden gekozen voor een hoog/laag uitkering.
Bij een dergelijke keuze wordt gedurende de eerste jaren een hogere uitkering en daarna een lagere uitkering ontvangen. De lage uitkering moet minimaal 75% zijn van de hoge uitkering. Vooral werknemers die verwachten dat zij in de eerste jaren na pensioendatum een hoger inkomen nodig te hebben, is dit een goede oplossing. Er moet uiteraard wel rekening gehouden worden met het feit dat na de periode met een hogere uitkering, een periode met een lagere uitkering volgt. Ook moet worden gedacht aan het partnerpensioen dat dan lager is.

5. Afzien van partnerpensioen

Een andere mogelijkheid is om, bij het aankopen van een pensioenuitkering, af te zien van het partnerpensioen. Dit wordt ook wel “uitruilen van pensioen” genoemd. Uitruilen kan geheel of gedeeltelijk worden toegepast.
Bij uitruilen van het partnerpensioen wordt het ouderdomspensioen verhoogd en vervalt het recht op een uitkering van partnerpensioen bij een later overlijden. Uiteraard moeten de werknemer en diens partner zich goed realiseren wat de financiële consequenties van deze keuze zijn. Als de werknemer eerder komt te overlijden dan diens partner, zijn er dan wel voldoende financiële middelen om de achteruitgang in inkomen op te vangen? Uitruilen van pensioen kan niet zomaar, de partner dient voor akkoord te tekenen.

6. Doorbeleggen en een variabele pensioenuitkering

Een werknemer kan op pensioendatum ook kiezen voor een (gedeeltelijk) variabele pensioenuitkering en doorbeleggen. De uitkering blijft bij een dergelijke keuze nog afhankelijk van beleggingsrendementen die ook na de pensioendatum worden gemaakt.

Bij een variabele pensioenuitkering kan de pensioenuitkering in het eerste jaar tot wel 20% hoger zijn dan bij een vaste uitkering. Behalve een hogere uitkering in het eerste jaar, zorgt doorbeleggen er ook voor dat beleggingen nu tegen lagere koersen aangekocht worden. Als de beurskoersen zich dan herstellen, zal een variabele pensioenuitkering bij een jaarlijkse herrekening ook hoger kunnen worden.

Met doorbeleggen kan geanticipeerd worden op een eventueel herstel van financiële markten. Ook in dit geval geldt dat een eventueel herstel niet voorspelbaar is en er altijd een kans bestaat dat omstandigheden verder zouden kunnen verslechteren.

Meer weten?
Wil je meer weten over de keuzemogelijkheden bij een binnenkort vrijkomend pensioenkapitaal of heb je andere vragen over de impact van de huidige crisis op je pensioenregeling? Wij hebben diverse specialisten die graag meedenken en je verder kunnen helpen. Neem gerust met ons contact op via 088-3210800