Een goed pensioen, wat is dat eigenlijk?

04 mei 2021

Wanneer je artikelen over pensioen leest valt het op dat deze bijna altijd vergezeld gaan met foto’s van zeer fitte ouderen op een e-bike, met een camper, op een wit palmenstrand of op de golfbaan. Het ideaalbeeld.

Voor de meeste mensen is hun pensioen ‘gewoon’ het inkomen na een werkzaam leven. Het pensioen kan bestaan uit de AOW aangevuld met één of meerdere pensioenpotjes of verzekeringsuitkeringen waarmee de (woon)lasten kunnen worden betaald. En de vraag is dan natuurlijk: is dat genoeg?

Het pensioen is voor veel mensen nog ver weg. Het is lastig om te beoordelen hoe de toekomst er uit zal zien en of je straks genoeg inkomen hebt. Iedereen heeft hier een eigen beeld bij. Mensen begrijpen wel waarom ze zich moeten voorbereiden op hun pensioen maar ze begrijpen niet goed waarom nu en hoe.

Uit een onderzoek van promovendus Job Krijnen blijkt dat door het belang en de complexheid van pensioen uitstelgedrag ontstaat. “Belangrijke keuzes worden uitgesteld omdat ze belangrijk zijn, de kosten van uitstel worden onderschat en een verleden van uitstel leidt tot nog meer uitstel.” Het benadrukken van het belang lijkt niet erg effectief en kan de kans op uitstel van keuzes volgens Krijnen zelfs vergroten. Dit terwijl tijd juist een erg belangrijke factor is om te kunnen bouwen aan een goed pensioen.

Een goed pensioen is niet (meer) zo vanzelfsprekend. Los van persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld wisseling van werk, echtscheiding, werken als ZZP-er zonder pensioenopbouw, ontslag, magere of zelfs geen regelingen spelen ook andere factoren waar we geen invloed op hebben een grote rol. We worden namelijk steeds ouder. Dat is natuurlijk mooi, maar dat betekent ook dat we langer moeten rondkomen van het opgebouwde pensioen. Bij gegarandeerde pensioenen moet de pensioenuitvoerder langer uitkeren dan was begroot. Daarbij biedt de lage rente ook geen oplossing en kost zekerheid steeds meer geld.

De overheid heeft inmiddels maatregelen genomen door onder andere de AOW-leeftijd jaarlijks aan te passen op basis van de levensverwachting (op dit moment is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden) en de pensioengerechtigde leeftijd in 2018 te verhogen naar 68 jaar.

Door vergrijzing en ontgroening krijgen we ook te maken met een veranderende arbeidsmarkt. In de blogs van mijn collega’s komen meer thema’s met betrekking tot dit onderwerp ter sprake. In deze veranderende arbeidsmarkt is het van belang om kennis en ervaring vast te houden. Dit moet tenslotte worden overgedragen aan jonge nieuwe medewerkers. Maar ook uitval of verzuim door het langer werken moet worden voorkomen, door bijvoorbeeld de belastbaarheid van de oudere medewerker verminderen, een goede balans tussen werk en privé te behouden of door minder te kunnen werken op oudere leeftijd. Hiervoor moet de financiële situatie van de werknemer wel op orde zijn. Goede communicatie en inzicht in je pensioen blijft daarbij van groot belang.

Wij adviseren werkgevers bij het afsluiten of verlengen van pensioencontracten, maar ook bij communicatie rondom en onderhoud van pensioenen. Met presentaties, workshops en spreekuren voor directies, de OR en/of werknemers geven wij uitleg en inzicht in pensioenen. Met het juiste inzicht wordt het gemakkelijker om nu goede keuzes te maken voor later. En dat is hard nodig, want van uitstel… komt afstel!