De wijzigingen rondom het wettelijk minimumloon 2024

27 juni 2023

Wat verandert er rondom het minimum uurloon in 2024?

De nieuwe regelgeving rondom het wettelijk minimumloon is bekend en de komende maanden gaat er veel veranderen. De eerste wijziging staat al snel voor de deur. Per 1 juli 2023 wordt het minimumloon per maand verhoogd. Met de ingang van het nieuwe jaar, op 1 januari 2024, wordt het minimummaandloon gewijzigd naar het minimumuurloon. In deze nieuwe wetgeving wordt ook de plus-min-urensystematiek opgenomen. Wat deze veranderingen precies inhouden vertellen we je graag.

Verhoging wettelijk minimumloon

Per 1 juli 2023 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd voor werknemers van 21 jaar en ouder naar €1.995,- per maand. Dit is een stijging van 3,13% ten opzichte van het huidige minimumloon. Per week bedraagt dit €460,40 op basis van de definitie van werkweek in de CAO en arbeidsovereenkomst. Dit kan variëren van 36 uur, 38 uur of 40 uur. Het maandloon is ongeacht het aantal werkzame uren per week hetzelfde.

Minimummaandloon wordt minimumuurloon

Per 1 januari 2024 wordt het minimumloon per maand omgezet naar het minimumloon per uur. Dit houdt in dat het loon per uur wordt berekend. Werknemers worden dus betaald naar het aantal uren dat ze daadwerkelijk gewerkt hebben. Hiermee wil de overheid bewerkstellige dat iedereen, onafhankelijk van de lengte van de werkweek, hetzelfde salaris per uur verdient.

Rekenvoorbeeld minimumloon

Hoe ziet het nieuwe minimumuurloon er in de praktijk uit? In de overgang van het minimummaandloon naar het nieuwe uurloon wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. Hierdoor gaan werknemers die 38 uur of 40 uur werken er flink op voorruit.

Per 1 juli 2023 geldt voor iemand van 21 jaar en ouder een minimummaandloon van € 1.995 bij een voltijds dienstverband. Onafhankelijk of een werkweek 36, 38 of 40 uur per week is.

Onder de huidige regeling geeft dit een ander uurloon: 

  • Bij een 36-urige werkweek: € 12,79 per uur
  • Bij een 38-urige werkweek: € 12,12 per uur
  • Bij een 40-urige werkweek: € 11,51 per uur

De invoering van het minimumuurloon in 2024 wordt gebaseerd op de 36-urige werkweek. Als we het minimumuurloon voor 36 uur nemen, dan wordt het voltijds minimum maandsalaris:

  • Bij een 36-urige werkweek: € 1.995 per maand
  • Bij een 38-urige werkweek: € 2.105,83 per maand
  • Bij een 40-urige werkweek: € 2.216,67 per maand

Vaste uren

In de praktijk komt het voor dat werknemers een vast maandbedrag ontvangen voor een vast aantal werkuren per week. In de Wet invoering minimumuurloon is omschreven dat wanneer deze situatie zich voordoet er mag worden uitgegaan van een gemiddeld aantal werkuren per maand. Over het gemiddelde aantal werkuren moet het minimumuurloon betaald worden aan de werknemer.

Plus-min-urensystematiek

Ook de plus-min-urensystematiek is een werkwijze welke vaak voorkomt in de praktijk. Dit systeem wordt opgenomen in de Wet invoering minimumuurloon zodat dit toegepast kan blijven worden.

Eén van de bekendste systemen is de jaarurensystematiek. Hierbij wordt de arbeidsduur niet uitgedrukt in een aantal werkuren per week, maar in een aantal werkuren per jaar (jaarurennorm). Dit vertaalt zich in een gemiddeld aantal werkuren per maand waarvoor de werknemer betaald krijgt. Hierbij kan het zo zijn dat de werknemer de ene week meer werkt en de andere minder.

Aan het eind van een afrekeningsperiode (dit mag maximaal 12 maanden zijn) wordt er op basis van de daadwerkelijke gewerkte uren een eindstand berekend. Hierbij dient de werkgever de teveel gewerkte uren uit te betalen of te compenseren. In een cao kan een kortere periode van afrekening worden afgesproken bijvoorbeeld drie of zes maanden.

Hulp nodig? 

Heb jij vragen over het minimumuurloon en wat de gevolgen ervan kunnen zijn voor jouw onderneming? Neem dan gerust contact op jouw salarisadviseur of met Menno Vos via menno.vos@bentacera.nl,  of 06 11389895.

 

Meer weten over personeel?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

De cursus Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker.

De situatie dat een werknemer 104 weken ziek is en nog wacht op een WIA-beschikking is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Wat kun je in dit geval als werkgever doen?

Wanneer betaal je als werkgever de hoge of lage WW-premie? Dit hangt onder meer af van het type arbeidsovereenkomst. We vertellen hoe je onnodige kosten kunt voorkomen.

Wat betekent de hervorming van de arbeidsmarkt voor werkgevers? Lees hier alles over wijzigingen m.b.t. het nulurencontact en het min-maxcontract, de ketenregeling en uitzendkrachten.

Het wettelijk minimumloon verandert. Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimum maandloon omgezet naar het minimumuurloon. Wij vertellen je alles over de nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan.