De wijzigingen rondom het wettelijk minimumloon 2024

11 februari 2024

Minimummaandloon is sinds 1 januari 2024 minimumuurloon

Sinds 1 januari 2024 wordt het minimumloon per uur berekend. Werknemers worden dus betaald naar het aantal uren dat ze daadwerkelijk gewerkt hebben. Hiermee wil de overheid bewerkstelligen dat elke werknemer van 21 jaar en ouder, onafhankelijk van de lengte van de werkweek, hetzelfde salaris per uur verdient. Dit betekent dat alle werknemers vanaf 21 jaar en ouder per 1 januari 2024 in ieder geval het wettelijk minimumuurloon van € 13,27 bruto moeten verdienen.

Rekenvoorbeeld minimumloon

Hoe ziet het nieuwe minimumuurloon er in de praktijk uit? In de overgang van het minimummaandloon naar het nieuwe uurloon wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. Hierdoor gaan werknemers die 38 uur of 40 uur werken er flink op vooruit. Het voltijd minimum maandsalaris voor personen van 21 jaar en ouder bedraagt per 1 januari 2024:

  • Bij een 36-urige werkweek: € 2.070 per maand
  • Bij een 38-urige werkweek: € 2.185 per maand
  • Bij een 40-urige werkweek: € 2.300 per maand

Vaste uren

In de praktijk komt het voor dat werknemers een vast maandbedrag ontvangen voor een vast aantal werkuren per week. In de Wet invoering minimumuurloon is omschreven dat wanneer deze situatie zich voordoet er mag worden uitgegaan van een gemiddeld aantal werkuren per maand. Over het gemiddelde aantal werkuren moet het minimumuurloon betaald worden aan de werknemer.

Plus-min-urensystematiek

Ook de plus-min-urensystematiek is een werkwijze welke vaak voorkomt in de praktijk. Dit systeem wordt opgenomen in de Wet invoering minimumuurloon zodat dit toegepast kan blijven worden.

Eén van de bekendste systemen is de jaarurensystematiek. Hierbij wordt de arbeidsduur niet uitgedrukt in een aantal werkuren per week, maar in een aantal werkuren per jaar (jaarurennorm). Dit vertaalt zich in een gemiddeld aantal werkuren per maand waarvoor de werknemer betaald krijgt. Hierbij kan het zo zijn dat de werknemer de ene week meer werkt en de andere minder.

Aan het eind van een afrekeningsperiode (dit mag maximaal 12 maanden zijn) wordt er op basis van de daadwerkelijke gewerkte uren een eindstand berekend. Hierbij dient de werkgever de teveel gewerkte uren uit te betalen of te compenseren. In een cao kan een kortere periode van afrekening worden afgesproken, bijvoorbeeld drie of zes maanden.

Waar moet je als werkgever op letten?

Om te voorkomen dat werknemers van 21 jaar en ouder met het minimumloon onderbetaald worden, moet je als werkgever ervoor zorgen dat zij in ieder geval het wettelijk minimumuurloon van € 13,27 bruto betaald krijgen. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de Arbeidsinspectie een boete oplegt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat bij een nieuwe werknemer die onder het wettelijk minimumloon valt het wettelijk minimumuurloon van € 13,27 bruto in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen.

Stijging minimumloon per 1 juli 2024

Let op! Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een spoedwet die in januari 2024 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierdoor zal het minimumloon vanaf 1 juli 2024 naar verwachting stijgen naar minimaal € 13,43 per uur. Het exacte bedrag is nog niet bekend, dat hangt af van de halfjaarlijkse indexatie.

Hulp nodig? 

Heb jij vragen over het minimumuurloon en wat de gevolgen ervan kunnen zijn voor jouw onderneming? Neem dan gerust contact op jouw salarisadviseur of met Menno Vos via menno.vos@bentacera.nl,  of 06 11389895.

 

Meer weten over personeel?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

Is er sprake van ontslag op staande voet? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. In onze blog lees je alles over de regels bij ontslag op staande voet.

Met beroepskeuringen draag je bij aan gezonde medewerkers en het terugdringen van verzuim. Lees meer over ons aanbod van wettelijke en medische keuringen.

Het wettelijk minimumloon is veranderd. Sinds 1 januari 2024 is het minimum maandloon omgezet naar het minimumuurloon. Wij vertellen je alles over de nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan.

Het wettelijk minimumloon verandert. Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimum maandloon omgezet naar het minimumuurloon. Wij vertellen je alles over de nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan.

De samenloop van ziekte en vakantie zorgt regelmatig voor juridische discussies tussen werkgever en werknemer. Wij voorzien je van tips om hier als werkgever goed mee om te gaan.