Samen werken aan een veilige werkplek

Gepubliceerd op 23-5-2017 14:42:07
Samen werken aan een veilige werkplek

Al bijna twintig jaar ben ik werkzaam bij Bentacera. In die twintig jaar ben ik al bij heel wat werkgevers op de werkvloer geweest. Van starters die vol verwachting beginnen aan een nieuw avontuur tot familiebedrijven die al generaties lang bezig zijn met hun passie. Samen met de werkgever help ik bij het vinden van een oplossing van personeelsvraagstukken. Wat mij bij deze bezoeken regelmatig opvalt, is de mate waarin er aandacht wordt besteed aan risico’s op de werkvloer. Zo kwam ik eens bij een werkgever waarbij de medewerkers meerdere keren per dag een aantal trappen op en af moesten lopen. “Denk wel even om die trede, want hij zit een beetje los”, waarschuwde de werkgever me. Ik vroeg of hij wel aan de risico’s voor zijn medewerkers had gedacht. “Niet nodig hoor”, zei hij. Dit is al jaren zo. Iedereen weet dat hij op die trede moet letten en het is nog nooit mis gegaan.”

Het is natuurlijk fijn dat het nog nooit tot ongelukken had geleid. Je hebt er als werkgever (en medewerker) echter niets aan wanneer je medewerker uitvalt. Dat geldt al helemaal wanneer dit komt doordat hij in jouw organisatie risico’s loopt waar iets aan gedaan had kunnen en moeten worden. Het is niet altijd duidelijk welke risico’s er zijn. Daarom is het belangrijk deze in beeld te krijgen. Dit doe je met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), een verplicht onderdeel van de Arbowet.

Bij het inventariseren van de risico’s kun je in sommige gevallen gebruik maken van een standaard inventarisatieformulier. Een aantal branches heeft de risico’s binnen hun branche al in kaart gebracht. Wanneer je de risico’s in beeld hebt, maak je een plan van aanpak waarin je de aangeeft hoe en wanneer je de geconstateerde risico’s aan gaat pakken. Niet ieder risico is even groot en wordt door medewerkers als even urgent ervaren. Goed overleg met je medewerkers hierover is belangrijk. Op die manier betrek je ze bij het vergroten van de veiligheid in je organisatie en zullen zij sneller meewerken aan de uitvoering van het plan van aanpak.

Wanneer je de veiligheid op de werkvloer echt wilt verbeteren, dan is goede samenwerking en communicatie heel belangrijk. Bedenk samen met je medewerkers wat je wilt bereiken. Kijk daarbij ook vooral naar anderen. Grote kans dat zij tegen dezelfde problemen zijn aangelopen en al een oplossing hebben bedacht. Het is belangrijk om medewerkers te betrekken bij het aandragen van problemen en het bedenken van oplossingen. Hoe meer draagvlak je creëert in je bedrijf, hoe groter de kans op succes. Maak het ook niet te moeilijk. Werk met voorbeelden die medewerkers zelf hebben ervaren.

Ook in de arbocatalogus staan vaak al goede oplossingen vermeld. Maak hier gebruik van. Een plan van aanpak op papier verdwijnt vaak in de kast. Er zijn goede systeemoplossing beschikbaar die je kunnen helpen om actief bezig te zijn met veiligheid in je organisatie. Wanneer medewerkers elkaar aanspreken en stimuleren om samen aan een veilige werkomgeving te werken, dan is dat motiverend. Het laatste en misschien wel belangrijkste punt is communicatie. Waarom doen we dit en waar moet het toe leiden? Eén keer per jaar aandacht voor veiligheid vergroot deze niet. Maak het bespreekbaar en houd het onderwerp levend.

En die werkgever? Die had bij mijn eerstvolgende bezoek de traptrede laten repareren.

Cobi Osinga

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256