Even over pensioenen

Geüpdatet op 15-9-2016 15:10:41
Even over pensioenen

Ons pensioen. We willen er liever niet te veel mee bezig zijn. “Ach, waarom zal ik mij nu al druk maken over mijn pensioen?”, of “Dat zit wel goed, het is geregeld via mijn werkgever.”, zijn opmerkingen die ik als pensioenadviseur vaak hoor. Herken je die gedachtegang? Waarschijnlijk wel en anders kun je zelf wel een andere reden bedenken waarom je nu niet aan jouw pensioen wilt denken.Een goed pensioen is echter geen vanzelfsprekende zaak en zeker niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid of je werkgever. Je moet zelf ook actie ondernemen. Tijd is misschien wel de belangrijkste factor om een goed pensioen op te bouwen.

AOW in de toekomst

Maar wat is een pensioen nu precies? Tsja, eigenlijk is het niet veel meer dan een financiële voorziening waarmee je straks rond moet zien te komen. Het is jouw inkomen voor later. Als basis krijg je al een inkomen; de AOW en die krijgt iedereen die ingezetene is (geweest) in Nederland. Voor ieder jaar dat je vanaf 50 jaar voor je pensioendatum in Nederland woont bouw je een recht op van 2%.Dus heb je nooit in het buitenland gewoond dan krijg je recht op 50 x 2% = 100% AOW. Hoeveel? Dat staat nu nog niet vast. De AOW wordt namelijk betaald door de werkenden; je spaart dus niet voor je eigen potje. Door vergrijzing zullen steeds meer mensen AOW gerechtigd worden, maar tegelijk neemt het aantal nieuwe werkenden gestaag af. Dus het zijn minder mensen die straks een toenemende last gaan betalen.Daarbij krijg je pas AOW wanneer je zelf de AOW-leeftijd hebt bereikt. Die leeftijd schuift langzaam op naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 kijkt de overheid jaarlijks 5 jaar terug. Zijn we gemiddeld ouder geworden, dan zal de AOW-leeftijd verder stijgen. Een 35-jarige moet nu al rekeninghouden met een AOW-leeftijd van 70+.

Pensioenregelingen

Veel werknemers hebben naast de AOW recht op een pensioen via hun werkgever. Daarin zijn twee regelingen te onderscheiden. Of je krijgt straks een jaarlijkse pensioenuitkering, of je legt nu samen met de werkgever geld in op een spaar-beleggingsrekening. De inleg en het rendement bepaalt uiteindelijk hoeveel geld je straks beschikbaar hebt om een pensioen mee te regelen. Hierbij speelt straks de rentestand en levensverwachting een belangrijke rol. Een pensioenuitvoerder kan nu slechts een indicatie geven van hetgeen verwacht wordt. Maar eigenlijk is dit toch een beetje kijken in een glazen bol.Niet dat een ‘gegarandeerde’ pensioenregeling nu volledige zekerheid geeft. Op basis van het totale pensioenvermogen bepaalt een pensioenfonds of een volledig pensioen kan worden uitgekeerd. Bedenk daarbij dat op je pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen je kunt bereiken. Maar is één euro pensioen straks nog net zoveel waard als nu? Een brood kost nu zo’n 2 euro. Misschien kost dit straks wel 3 euro. Voor het zelfde geld koop je dan dus minder brood. Voorheen werd deze waardedaling gecompenseerd, maar vanaf 2008 doet vrijwel geen pensioenfonds hier nog aan.

Een kritische beoordeling is geen overbodige luxe

Veel zelfstandig ondernemers hebben nu helemaal geen pensioenregeling en schuiven beslissingen hierover gemakshalve voor zich uit. Maar wist je dat 10 jaar eerder beginnen met sparen straks een verdubbeling van het eindkapitaal kan betekenen? Sparen hoeft overigens niet alleen te bestaan uit een lijfrenterekening, maar kan ook door vermindering van schulden zoals bijvoorbeeld de hypotheek.Het kan ook geen kwaad nog eens te kijken naar je lijfrentepolis. Regelmatig word ik gevraagd om mijn mening te geven over dergelijke polissen. Hierbij valt mij op dat er nog steeds veel polissen zijn met veel te hoge kosten, en dat terwijl 1% meer kosten kan leiden tot 30% minder pensioenkapitaal. Een kritische beoordeling van je bestaande regelingen is dus geen overbodige luxe.

Bentacera biedt een praktische planningstool genaamd Teller. Met Teller krijg je daadwerkelijk inzicht in je netto besteedbare gezinsinkomen nu, vanaf je pensioen, na eerder overlijden, bij arbeidsongeschiktheid en ingeval van werkloosheid.Wil je meer weten? Neem gerust even contact met ons op, want zoals ik al begon: een pensioen is niet vanzelfsprekend goed geregeld. Je moet hier zelf nu al aan werken!

Sikko Hulzenga, gecertificeerd pensioenadviseur bij Bentacera Pensioenadvies & - communicatie

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?