DGA: salarisverhoging of dividenduitkering?

Geüpdatet op 8-9-2020 14:48:43
DGA: salarisverhoging of dividenduitkering?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van je eigen vennootschap ben je verplicht om jezelf een salaris (gebruikelijk loon) toe te kennen. Heb je naast dit salaris behoefte aan extra liquiditeit in privé, dan kan dit door middel van een salarisverhoging of via een dividenduitkering. Vaak is dividend uitkeren fiscaal gezien de aantrekkelijkste optie.

Belastbaar inkomen, tarieven en heffingskortingen

De belasting wordt berekend over je belastbaar inkomen. Dit is het inkomen na aftrek van onder andere de betaalde hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Voor het jaar 2020 gelden de volgende tarieven:

Schijf Belastingbaar inkomen Tarief
1 Tot € 68.507 37,35 %
2 Vanaf € 68.508 49,50 %

Naast bovenstaande tarieven zijn de heffingskortingen van belang voor de effectieve belastingdruk over je inkomen. Dit zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als DGA heb je meestal recht op de onderstaande twee heffingskortingen:

Algemene heffingskorting: wordt berekend over het belastbare inkomen uit werk en woning. De hoogte is maximaal € 2.711 bij een belastbaar inkomen van € 20.711. Hierna neemt de heffingskorting af met 5,672% over elke euro extra aan belastbaar inkomen. Bij een belastbaar inkomen van € 68.507 of hoger is de algemene heffingskorting € 0.

Arbeidskorting: wordt berekend over het totale arbeidsinkomen. Bij een arbeidsinkomen van € 21.430 is de arbeidskorting € 3.595. Hierna bouwt de arbeidskorting op met 1,656% over elke euro extra arbeidsinkomen. De hoogte is maximaal € 3.819 bij een arbeidsinkomen van € 34.954. Hierna neemt de arbeidskorting weer af met 6% over elke euro extra arbeidsinkomen. Bij een arbeidsinkomen van
€ 98.604 of hoger is de arbeidskorting € 0.

Bij belastbare inkomens tussen ruwweg € 20.700 en € 68.500 en bij salarissen tussen afgerond
€ 35.000 en € 98.600 hebben de heffingskortingen een zware impact op de belastingdruk over elke euro extra aan inkomen. Als gevolg van de afname van de heffingskortingen kost elke euro extra loon vanaf een bepaald punt bijna 50% aan te betalen inkomstenbelasting.

Voorbeeld
Stel dat je een salaris hebt van € 65.000 en een belastbaar inkomen van € 55.000. Een verhoging van het salaris met € 1.000 valt dan in de schijf van 37,35% inkomstenbelasting. Daarnaast heeft de afbouw van heffingskortingen invloed op de effectieve belastingdruk over de salarisstijging. Concreet bedraagt de belastingdruk meer dan 49%, namelijk 37,35% inkomstenbelasting en 5,672% en 6% afbouw van beide heffingskortingen.

Dividenduitkering

De andere optie om vermogen naar privé te halen, is het uitkeren van dividend. Als de vennootschap winst behaalt, is hierover eerst vennootschapsbelasting verschuldigd. Als de winst vervolgens als dividend wordt uitgekeerd naar privé, wordt dit belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Voor het bepalen van de totale belastingdruk over het uitkeren van dividend zijn daarom zowel de tarieven van de vennootschapsbelasting en de aanmerkelijk belang-heffing relevant:

- Vennootschapsbelasting: voor het jaar 2020 geldt een tarief van 16,5% over winsten tot
€ 200.000. Het meerdere is belast tegen 25%.
- Box 2: voor 2020 is het tarief vastgesteld op 26,25%.
- 2021: het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2021 verlaagd naar 15% voor winsten tot € 400.000. Voor winsten boven de € 400.000-grens blijft het tarief van 25% gelden. Het box-2 tarief gaat in 2021 omhoog naar 26,9%.

Het gecombineerde tarief in 2020 komt uit op 38,42%. In 2021 wordt het gecombineerde tarief iets lager, namelijk 37,87%.

Conclusie
Voor veel DGA’s is een dividenduitkering fiscaal gezien gunstiger dan het toekennen van een hoger salaris. Wil je bespreken wat voor jouw persoonlijke situatie de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Dirk Hiemstra of Magda Veenstra (via 088-3210800 of door middel van onderstaand contactformulier).

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?