De landbouwregeling vervalt per 1 januari 2018

Geüpdatet op 12-10-2017 11:48:06
De landbouwregeling vervalt per 1 januari 2018

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat de landbouwregeling per 1 januari 2018 komt te vervallen. Dat is op zichzelf al een grote verandering, maar daar blijft het niet bij. Ook het btw-tarief van 6% dat geldt voor een aantal diensten die vooral aan landbouwers geleverd worden, valt weg. Dan gaat het onder andere om diensten die door agrarische loonbedrijven, fokinstellingen, instellingen voor keuring en onderzoek en diensten die door boekhoud- en belastingadviesbureaus geleverd worden. Om alle veranderingen geleidelijk te laten verlopen, is er is een overgangsregeling getroffen die betrekking heeft tot het afschaffen van de landbouwregeling.

De landbouwregeling kort samengevat
De landbouwregeling is een oude regeling voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers. Het doel van de regeling is om de landbouwsector zo veel mogelijk buiten de heffing van omzetbelasting te houden, zonder dat het recht op aftrek mag worden belemmerd. Landbouwers zijn om deze reden geen omzetbelasting verschuldigd over specifieke “landbouwprestaties” en aftrekgerechtigde afnemers van een landbouwregelaar hebben een forfaitair aftrekrecht van 5.4% (landbouwforfait).

De bedoeling van deze regeling was om agrarische ondernemers niet met de noodzaak van een boekhouding voor btw-doeleinden op te zadelen. Ze zijn dan ook ontheven van administratieve verplichtingen op dit gebied. De landbouwer voor wie de landbouwregeling nadelig uitwerkte, kon altijd nog kiezen voor de normale btw-regels.

Maar de overheid vindt dat de landbouwregeling niet meer van deze tijd is. De meeste agrarische ondernemingen zijn inmiddels zo geautomatiseerd dat ze, net als normale ondernemingen, prima in staat zijn een btw-boekhouding te voeren en dus is dat wat ze vanaf 1 januari 2018 moeten gaan doen.

Gevolgen afschaffing landbouwregeling
De landbouwer is over zijn diensten leveringen en diensten btw verschuldigd (meestal 6%) en krijgt recht op aftrek van de in rekening gebrachte btw. Praktisch betekent dit dat de landbouwer:
· een btw-nummer toegekend moet krijgen;
· een btw-administratie moet inrichten en bijhouden;
· btw-facturen moet uitreiken aan zijn afnemers;
· periodiek btw-aangiften moet indienen bij de Belastingdienst.

Het forfaitaire aftrekrecht van 5.4% voor de afnemers van een landbouwregelaar komt te vervallen en dat geldt ook voor de ondertekende verklaringen aan de afnemers ten behoeve van het forfaitaire aftrekrecht. In sommige gevallen zal een landbouwer nog beroep kunnen doen op de kleine ondernemersregeling. Naast een belastingvermindering, ontkomt de landbouwer dan alsnog aan een btw-administratie.

Maar er is nog een ander belangrijk gevolg. Doordat de landbouwer vanaf 1 januari 2018 onder de algemene btw-regels valt, zal deze volgens de herzieningsregels alsnog in aanmerking willen komen voor teruggave van btw met betrekking tot onroerende zaken en roerende zaken waarop wordt afgeschreven. Ook wel investeringsgoederen genoemd. Hier heeft de overgangsregeling betrekking op.

Zoals hierboven te lezen valt, heeft de afschaffing van de landbouwregeling grote gevolgen voor de landbouwers. Naast een aantal praktische zaken (aanvraag btw-nummer, doen van btw-aangifte), komen ook de herzieningsregels om de hoek kijken. Afhankelijk van de situatie zal de afschaffing voordelige of nadelige gevolgen opleveren voor de betreffende ondernemer. Wil je weten hoe dit voor jou zit? Dan kun je terecht bij de btw-adviseurs van Bentacera.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?