Belonen met de werkkostenregeling?

Geüpdatet op 23-5-2019 12:10:15
Belonen met de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling (WKR) biedt werkgevers de mogelijkheid om medewerkers fiscaal vriendelijk te belonen. Dit betekent dat je jouw medewerkers financieel tegemoet kunt komen, waarbij de kosten voor jou zo laag mogelijk worden gehouden. Dit kan alleen wanneer je rekening houdt met de voorwaarden die gelden bij de WKR. Het is dus van belang dat je je goed laat informeren.

Wat is de werkkostenregeling?
De WKR is de regeling voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Afhankelijk van de reden waarom de medewerker deze kosten heeft gemaakt, kunnen deze kosten belast of onbelast worden vergoed. In een aantal gevallen kun je kosten die nu als belast worden vergoed, ook onbelast vergoeden. Deze onbelaste vergoeding mag dan maximaal tot 1,2% van de loonsom zijn. Wanneer het bedrag boven dit percentage uitkomt, betaal je over het meerdere 80% belasting.

Is die 80% dan niet nadelig?
Nee, dat is het niet altijd. Een paar voorbeelden: een medewerker valt nu in het hoogste belastingtarief. Hier betaal je nu maximaal 108% belasting. Wanneer je de kosten onder de vrije ruimte (c.q. de 1,2%) van de WKR laat vallen dan kan dit dalen naar maximaal 80%. Een voordeel voor de medewerker en voor jou als werkgever. Of, als je een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de vrije ruimte, dan moet deze vergoeding of verstrekking gebruikelijk zijn.

De Belastingdienst toetst in beginsel niet of de kosten gebruikelijk zijn als het bedrag niet hoger is dan € 2.400,- per werknemer per jaar. Je kunt er ook voor kiezen een belaste kostenvergoeding (zoals een bovenmatige reiskostenvergoeding) aan te wijzen in de vrije ruimte en deze daardoor niet meer bruto, maar netto uit te keren. Dit levert de werkgever een besparing op van ongeveer 17,5% aan sociale lasten en de werknemer krijgt een hoger netto salaris.

Samengevat
De WKR kan werkgevers kosten besparen en medewerkers vriendelijker belonen, mits je daarbij rekening houdt met de juiste spelregels.

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800 of door middel van onderstaand contactformulier.

Edwin van der Velde

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?