Human Resource Management


Met het personeel als belangrijkste kapitaal van je onderneming, is het van belang om je mensen op de juiste plek te hebben en te zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen. Human Resource Management moet een integraal onderdeel van je ondernemingsbeleid zijn, waarbij meerdere instrumenten ingezet kunnen worden Hieronder een overzicht van wat er mogelijk is en hoe de instrumenten samenhangen.

- Competentiemanagement- functieprofielen
- Jaarcyclus gesprekken
- Belonen
- Opleiding
- Personeelsplanning

Overzicht personeelsinstrumenten

Onze specialisten op het gebied van Human Resource Management

Lukas van Middelaar

Lukas van Middelaar

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Marian van Vliet

Marian van Vliet

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Cobi Osinga

Cobi Osinga

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Yme van der Meer

Yme van der Meer

Drachten

Junior Personeelsadviseur

Sanne Rikst Reijenga

Sanne Rikst Reijenga

Drachten

Junior Personeelsadviseur

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?