Wie geschoren wordt..., moet stilzitten?

14 april 2020

Noot vooraf: Bij Bentacera bieden we jou helder inzicht, advies en ondersteuning bij de meest uiteenlopende vraagstukken. Wij geven echter geen beleggingsadviezen. Deze blog dient dus ook op geen enkele wijze zo geïnterpreteerd te worden.

Het is een oud gezegde voor beleggers. ‘Wie geschoren wordt…’ Je kunt hem vast wel invullen. Bij het schrijven van deze blog zijn we ongeveer twee maanden onderweg in de coronacrisis. De AEX stond op ca. 630 punten op 19 februari. Eén maand later werd een slotstand van 404 (-33%) genoteerd. Inmiddels staan we op 504 (+25%). Speculanten kunnen hun hart ophalen bij dergelijke uitslagen. Ben je een lange-termijn belegger, gericht op dividendrendement en een stabiele koersontwikkeling? Dan beleef je onzekere tijden.

Voorbeeld: Effectenportefeuille van jouw BV

Stel, je hebt in jouw BV - met in het verleden behaalde winsten - met zorg een effectenportefeuille opgebouwd die tot twee maanden geleden keurig deed wat hij moest doen. Misschien zelfs meer dan dat. De portefeuille ben je ooit begonnen met EUR 250.000; op 19 februari 2020 was de waarde opgelopen tot maar liefst EUR 630.000 euro. De portefeuille is toevalligerwijs een afspiegeling van de AEX index, dus op 18 maart ben je op papier inmiddels 225.000 euro armer dan je was op 19 februari. Gelukkig is dat weer deels gecompenseerd en bedraagt de waarde van de portefeuille vandaag 504.000, en de schade van de afgelopen twee maanden “slechts” EUR 125.000.

De eerste vraag die je jezelf zou kunnen stellen, is: “Ben ik eigenlijk wel bij de kapper beland voor de weliswaar ongewenste, maar onoverkomelijke scheerbeurt? Of zit ik bij de slager? En moet ik in dat laatste geval niet gewoon maken dat ik wegkom?” Als je dit inderdaad denkt, moet je wellicht nu stoppen met lezen en jouw posities verkopen. In het ergste geval blijkt over een jaar dat je toch bij de kapper zat en mis je de rit omhoog. Je hebt dan nog altijd ca. 254.000 ‘winst’ op jouw portefeuille en geen risico de komende tijd. Denk je toch echt bij de kapper in de scheerstoel te zitten, dan kan het zin hebben om verder te lezen.

Kennelijk is jouw portefeuille goed samengesteld en ga je er vanuit dat de aandelenmarkten zich vroeg of laat zullen herstellen vanaf ongeveer het huidige niveau. Fijn! Laten we aannemen dat de AEX over twee jaar weer op 630 staat. Kunnen we dan ergens fiscale optimalisatie vinden in de huidige situatie? Om dat te onderzoeken, is van belang te onderkennen dat iedere euro waardegroei van de portefeuille vennootschapsbelasting (16,5%-25%) en aanmerkelijk belangheffing (26,25% over het bedrag na vennootschapsbelasting) aan belasting kost. Bij de meeste vennootschappen zal een euro winst op die manier resulteren in ca. 61ct netto voor de aandeelhouder (ofwel 39% belastingdruk).

Wie er vanuit gaat dat de koersen herstellen, kan overwegen om de aandelen van de BV in privé over te nemen, uiteraard tegen de dagkoers. De waardeaangroei is dan min of meer onbelast, uitgaande van het regime van box 3. Een eventuele waardedaling is echter niet aftrekbaar. Op dit thema zijn verschillende varianten te bedenken.

Bijvoorbeeld:
1. Verkoop de effectenportefeuille van de BV aan de kinderen van de aandeelhouder in het kader van vermogensoverdracht binnen familie en bespaar niet alleen vennootschaps- en inkomstenbelasting, maar ook erf- of schenkbelasting;

2. Voer de transactie uit met de aandelen die het hardst geraakt zijn, in de veronderstelling dat die aandelen ook het hardst in waarde zullen stijgen. Daarmee wordt het effect mogelijk wat groter met een kleiner volume.

Stel dat de BV vandaag de portefeuille verkoopt aan de DGA voor 504.000, en dat de portefeuille inderdaad over twee jaar 630.000 noteert, dan is er ca. EUR 50.000 vennootschapsbelasting plus inkomstenbelasting bespaard. Dat is in twee jaar 10% extra netto rendement!

Met belastingheffing in box 3 is hierbij niet gerekend. Deze zal nog op het voordeel in mindering komen. Hoeveel dat is, zal mede afhangen van de wijze waarop de overname van de effecten wordt gefinancierd en van de samenstelling van het box 3 vermogen voor en na deze transactie. Het is over de duim berekend maximaal ca. EUR 18.000 over een periode van twee jaar.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op via 088-3210800 of door middel van onderstaand formulier.