Verzekeringsplicht onder de loep!

Auteur: Mark de Jager

28 november 2019

Is een DGA-minderheidsaandeelhouder verzekeringsplichtig of toch niet? In dit soort gevallen stelt de belastingdienst meestal een verzekeringsplicht vast. Maar dit keer kwam de belastingdienst daar niet mee weg. Zo bleek uit de Hofuitspraak van Hof Den Haag eerder dit jaar, gevolgd door een uitspraak van de Rechtbank Gelderland. In een bezwaarprocedure heeft ook Bentacera gelijk gekregen.

Wat is het geval?

Een DGA met een eigen holding en een minderheidsbelang in de werk-BV werkt in de praktijk vaak bij deze BV op basis van een managementovereenkomst tussen holding en werk-BV. De aandeelhouder verricht op basis van deze managementovereenkomst werkzaamheden voor de werkmaatschappij, maar is zelf geen partij bij de overeenkomst tussen de houdster- en de werkmaatschappij.

Deze situatie roept de vraag op of deze DGA-minderheidsaandeelhouder verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Aan verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen wordt pas toegekomen als de arbeidsverhouding tussen de aandeelhouder en de werkmaatschappij als een dienstbetrekking kan worden gekwalificeerd.

De belastingdienst ziet de holding vaak als transparant (‘doorkijkbenadering’) en stelt dat de DGA, ondanks de managementovereenkomst tussen holding en werk-BV, voor de werknemersverzekeringen in dienstbetrekking is bij de werk-BV. Arbeidsrechtelijk wordt hier anders tegenaan gekeken, waardoor een ongewenste en onzekere situatie ontstaat. Immers: als de DGA van mening is dat er sprake is van premieplicht (standpunt belastingdienst), dan is de kans aanwezig dat het UWV weigert een uitkering te verstrekken, omdat er arbeidsrechtelijk geen sprake is van een dienstbetrekking. Mocht de DGA zich niet verzekeren voor de werknemersverzekeringen en een particuliere verzekering afsluiten, maar er vervolgens arbeidsrechtelijk toch een dienstbetrekking wordt aangenomen, dan bestaat het risico dat de particuliere verzekering niet zal uitkeren. Dit komt omdat het voor een dergelijke verzekering niet is toegestaan verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen.

Heb je nog vragen over een soortgelijke situatie of wil je meer weten over de verzekeringsplicht van de DGA? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800 óf door middel van onderstaand contactformulier. We helpen je graag verder!

Mark de Jager, Edwin van der Velde en Monique van Es