Rokende werknemers? Dit kost het jou als werkgever!

28 november 2019

Vroeger was het heel normaal: roken op het werk en zelfs tijdens het werk. Maar die tijd ligt al lang achter ons. Wie tegenwoordig wil roken, moet daarvoor naar buiten. De vraag is echter: ben je hier als werkgever nu wel echt iets mee opgeschoten? En hoe kan het beter? Dat roken niet goed is voor de gezondheid, en daarmee de productiviteit, hoeven we niemand meer te vertellen. Maar wat kost een rokende werknemer gemiddeld voor jou als werkgever?

Volgens De Rekenkamer is een ondernemer maar liefst € 4.325 kwijt per rokende werknemer per jaar. Een verontrustend hoog bedrag dat letterlijk in rook opgaat.

Pauzes en verzuim

De helft van dit bedrag is het gevolg van slechts één kostenpost: de vele rookpauzes die werknemers, met of zonder toestemming, nemen om even tot rust te komen. Wat dat betreft heeft het rookverbod op de werkvloer niet veel goeds gebracht: waar personeel vroeger gewoon binnen kon roken – desnoods tijdens het werken zelf – gaat er nu veel tijd verloren aan het naar buiten gaan. De ‘korte’ rookpauze wordt namelijk al snel een sociaal uitje dat doorgaans meerdere sigaretten lang duurt.

Feit is dat een fulltime werkende, rokende werknemer die gemiddeld twee keer per dag extra rookpauzes neemt van vijftien minuten per keer, op jaarbasis circa vijftien vakantiedagen meer ‘opneemt’ dan een niet-rokende werknemer.

Maar ook de gezondheidsgevolgen zijn funest voor de werkgever. Een rokende werknemer pauzeert namelijk niet alleen vaker, maar is ook vaker ziek en wordt vaker arbeidsongeschikt. De cijfers over ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en zelfs sterfte zijn keihard. Niet-rokers melden zich gemiddeld één keer per jaar ziek. Bij rokers ligt dat op 1,4 per jaar. Het gemiddelde verzuimpercentage lag in 2007 op 4%. Bij zware rokers ligt dit op 5,8% en bij werknemers die nooit roken op 2,4%. Bij matige rokers ligt het op 3,8% en bij ex-rokers op 3,4%. De kans dat rokers overlijden tussen hun 45ste en 65ste is drie keer zo groot als mensen die nooit gerookt hebben. Kortom: rokers zijn duurder. Door roken te ontmoedigen kan een bedrijf het ziekteverzuim beperken. (CBS, Trimbos, Sloan)

Rookbeleid in organisaties

Als organisatie bent je wettelijk verplicht om een aantal maatregelen te nemen om de overlast van roken te beperken. Met een eigen schriftelijk rookbeleid ga je een stap verder bij het bevorderen van gezond gedrag. En er zijn meer belangrijke redenen om een rookbeleid te formuleren. Wij zetten ze voor je op een rijtje:

  • Gezondheid: naast de bekende risico’s van roken zijn meer recente inzichten in de schade van meeroken door secundaire en tertiaire rook een reden om een bedrijf volledig rookvrij te maken.
  • Kosten: Kosten door rookpauzes/ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid, kosten van rookruimtes en ventilatie.
  • Werksfeer: Eenduidige regels zijn in het belang van niet-rokers en rokers. Roken op het werk kan leiden tot spanningen en conflicten onder de werknemers. Dit kan ook een verzuim oorzaak worden of tot conflicten leiden.

Wat kun je opnemen in een schriftelijk rookbeleid?

  • Bepaalde plekken aanwijzen waar roken is toegestaan. Rokende werknemers direct bij de voordeur van een onderneming is niet echt representatief te noemen.
  • Benadrukken dat voor een e-sigaret hetzelfde geldt als voor een normale sigaret.
  • Regels opnemen over de frequentie van het roken door de werknemer.
  • Regels opnemen voor het begeleiden van werknemers bij het stoppen met roken.
  • Sancties bij overtreding, bijvoorbeeld: een schriftelijke waarschuwing, het opleggen van een boete of alternatieve maatregelen.

Stoptober voor bedrijven (wat is jouw smoes)
Ik hoop dat je na het lezen van de bovenstaande feiten aan het nadenken bent geslagen en een prikkel hebt gekregen om de kosten en het beleid op roken binnen jouw onderneming eens onder de loep te nemen. Oktober is de maand waarin er veel aandacht besteed wordt aan het stoppen met roken! Stoptober!

Door jouw medewerkers een training aan te bieden, geef je een extra steuntje in de rug. Wanneer collega’s samen dit traject aangaan vergroot je de kans op duurzaam stoppen met maar liefst vijf keer! Niet alleen heeft dit financiële voordelen voor jouw bedrijf of organisatie, het versterkt ook de samenwerking tussen de werknemers. Door persoonlijke verhalen te delen, elkaar te steunen en samen de uitdaging aan te gaan, groei je samen als bedrijf. Twee vliegen in één klap dus.

Fiscaal voordeel
Maakt een “stoppen met roken”-cursus ook deel uit van het Arboplan van jouw bedrijf of organisatie? Dan kun je jouw werknemers onbelast de cursus via b.v. SmokeFree laten volgen.

De zorgverzekeraar vergoedt stoppen met roken coaching!

Stoppen met roken is al moeilijk genoeg. De zorgverzekering van je werknemers helpt daarom graag. Als je werknemer hulp krijgt, hoeft hij/zij dit niet zelf te betalen. Hulp bij het stoppen met roken door bijvoorbeeld SmokeFree wordt vanuit de basisverzekering éénmaal per kalenderjaar vergoed en direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Bij CZ, Zorg en Zekerheid, ASR én de Friesland wordt het eigen risico aangesproken indien de werknemer die nog niet heeft verbruikt.

Promoot als werkgever stoppen met roken bij jouw medewerkers. Stimuleer hen hiermee een gezond en vitaler, rookvrij leven te leiden. Want juist de onderlinge steun ook door collega’s is bepalend voor succesvol stoppen. Stoppen doen we samen!

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210700