Personeel in- of uitlenen? Vergeet de WAADI niet!

11 november 2019

Het in- en uitlenen van personeel is sinds 1 juli 2012 gebonden aan een aantal spelregels. Dit geldt niet alleen voor het personeel dat bedrijfsmatig (via een uitzendbureau of payroll) wordt uitgeleend, maar in het bijzonder ook voor personeel dat niet bedrijfsmatig wordt uitgeleend.

Door de wet WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) kun je een relatie niet zomaar helpen door tijdelijk je medewerker aan hem uit te lenen (bijvoorbeeld een chauffeur of kok). Deze wet is namelijk ook van toepassing op zogenaamde 'collegiale inleen'. Dit houdt in dat het uitlenen van personeel altijd vooraf geregistreerd moet worden bij de Kamer van Koophandel. Via de website van de KvK kun je snel en gemakkelijk checken of de onderneming waarvan je medewerkers inleent op de juiste manier is geregistreerd.

Leen je uit zonder registratie? Dan kunnen er bij controle hoge boetes worden uitgedeeld. Niet alleen aan de uitlener, maar óók aan de inlener. Afhankelijk van het aantal personeelsleden is dit tenminste € 12.000 per overtreding.

Voor bedrijven die via een uitzendbureau inlenen is het van belang om te checken of het betreffende bureau wel als uitlener bij de KvK geregistreerd staat. Als achteraf blijkt dat het uitzendbureau niet ingeschreven staat, dan kan de inlener ook een boete krijgen.

Heb je nog vragen over de WAADI of de registratieplicht? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800