Optimaliseer je box 3 vermogen

20 november 2023

Deze blog is geschreven door: Bati Akarsu.

Grote veranderingen in box 3 vanaf 2024

Onlangs heeft de Tweede Kamer gestemd over aanpassingen in het belastingplan voor 2024. Deze wijzigingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Het box 3-tarief gaat per 2024 van 32% naar 36%
  • Per 2025 gaat de vrijstelling van groene beleggingen omlaag van € 65.072,- naar €30.000,-.

In het licht van de aanstaande veranderingen, is het belangrijk om voor 2024 maatregelen te nemen. Hierdoor kan je onnodig hoge fiscale lasten vermijden. In deze blog bespreken we een aantal maatregelen die je kunt nemen, maar om deze goed te kunnen begrijpen lichten we eerst beknopt de werking van box 3 toe.

De belastingheffing in box 3

In box 3 heft de overheid belasting op inkomsten uit vermogen. De heffing wordt berekend aan de hand van een geschat rendement, forfaitair rendement genoemd, ongeacht of dit rendement daadwerkelijk verwezenlijkt is.

Binnen box 3 worden drie categorieën vermogensbestanddelen onderscheiden, namelijk banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Onder overige bezittingen vallen aandelen, obligaties en cryptovaluta. Op deze categorieën worden de volgende geschatte rendementen toegepast: 

  • Banktegoeden – 0.01%
  • Overige bezittingen – 6.17%
  • Schulden -  -2.46%

Het voorbeeld hieronder laat zien hoe box 3 werkt:

Banktegoeden € 100.000,00 0,01% € 10,00
Schulden  € 50.000,00 -2,46% € -1.230,00
Overige bezittingen( incl. groene beleggingen) € 150.000,00    
Groene beleggingen € 0,00    
     
Totaal overige bezittingen € 150.000,00 6,17%  
     
Totaal* € 203.400,00 3,95%  
Vrijstelling € 57.000,00    
     
Heffingsgrondslag € 146.400,00 3,95%  
Belastbaar rendement € 5.783,30    
     
Te betalen belasting € 1.850,66    

 

Het totale rendement (3,95%) wordt in dit voorbeeld vermeerderd met de heffingsgrondslag(€146.400,-). Dit is het totale vermogen (€203.400,-) minus de vrijstelling (€57.000,-). Het belastbare rendement (€5.783,-) dat daaruit komt wordt vervolgens tegen 32% belast. De te betalen belasting is dan ook €1.850,66,-.  

Hierbij is het van belang dat er over de eerste €57.000,- van de bezittingen geen belasting betaald hoeft te worden. *De eerste €3.400,- aan schulden zijn niet aftrekbaar van het totale vermogen. Om deze reden bedraagt het totaal €203.400,- in plaats van €200.000,-. 

Op 1 januari wordt beoordeeld hoe groot het vermogen is. Aan de hand van deze ‘peildatum’ wordt de rendementsgrondslag in box 3 bepaald.

Verlaag je box 3 vermogen:

Door je box 3 vermogen te verlagen, wordt de bijbehorende heffing lager. Dit kun je op diverse manieren doen, bijvoorbeeld: :

  • los extra af op je hypotheek;
  • schenk geld aan (bijvoorbeeld) kinderen of kleinkinderen;
  • haal een geplande grote aankoop naar voren;
  • vraag een voorlopige aanslag aan en betaal deze.

Naast de bovenstaande mogelijkheden zijn er een aantal andere tips waar we graag meer informatie over delen.

Zet aandelen om in groene beleggingen:

Je kunt eenvoudig je box 3 vermogen verlagen door je aandelen om te zetten in groene beleggingen. Deze groene beleggingen zijn vrijgesteld tot een bedrag van €65.072,-. Heb je een fiscale partner dan geldt een vrijstelling van €130.144,-.

Voorbeeld:   

Banktegoeden € 100.000,00 0,01% € 10,00
Schulden  € 50.000,00 -2,46% € -1.230,00
Overige bezittingen( incl. groene beleggingen) € 150.000,00    
Groene beleggingen € 100.000,00    
       
Totaal overige bezittingen € 50.000,00 6,17% €3.085,00
       
Totaal € 103.400,00 1,80% €1.865,00
Vrijstelling € 57.000,00    
       
Heffingsgrondslag € 46.400,00 1,80%  
Belastbaar rendement € 836,91    
       
Te betalen belasting € 267,81    

 

In dit voorbeeld is een bedrag van €100.000,- aan aandelen omgezet in groene beleggingen. Zoals je kunt zien, is de heffingsgrondslag afgenomen en daarmee ook de te betalen belasting. Hierbij is het belangrijk dat de groene beleggingen op de peildatum (1 januari) in bezit zijn. Zoals eerder aangegeven, gaat de vrijstelling op groene beleggingen per 2025 helaas wel omlaag naar €30.000,-.

Richt een beleggings-BV op:

Als je overige bezittingen met een laag rendement in box 3 hebt zitten, kan het raadzaam zijn om deze bezittingen in te brengen in een BV.  Zoals aangegeven, wordt er met een vrij hoog forfaitair rendement gerekend, zelfs als je dit rendement niet behaalt. In een BV worden alleen de werkelijke resultaten belast, wat gunstiger kan zijn.

Stort je geld in een lijfrente of bankspaarproduct:

Zodra je een lijfrente of een bankspaarproduct aankoopt, ontstaat (onder voorwaarden) een aftrekpost van maximaal 49,5% in box 1. Op het moment dat je de lijfrente of het bankspaarproduct laat uitkeren, vanwege de eventuele daling van het inkomen. Als je de lijfrente of het dan betaal je bovendien minder belasting in box 3. De lijfrente en het bankspaarproduct tellen onder omstandigheden namelijk niet mee als box 3 vermogen.

Maak bezwaar tegen de definitieve aanslag:

Uit het kerstarrest is gebleken dat een box 3 heffing onrechtmatig kan zijn.  Dit is met name het geval wanneer in box 3 meer belasting wordt betaald dan er rendement wordt behaald. De wetgever probeert dit te ondervangen door het geschat rendement op banktegoeden zeer laag te zetten (0,01%). Dit wordt echter niet gedaan bij de overige bezittingen (6,17%). Het is heel goed mogelijk dat er in een jaar een lager rendement behaald wordt dan het geschatte rendement van 6,17%. In dat geval is het van belang dat je in bezwaar gaat. De kans is namelijk aanwezig dat je dan geld terug krijgt.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de wijzigingen rondom box 3 of deze tips? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om je te helpen. Samen bekijken we welke mogelijkheden er voor je zijn om dit jaar nog te anticiperen op de aangekondigde – en ingrijpende wijzigingen.

Diensten:

Belastingadvies

Wil jij aan de slag met het optimaliseren van je box 3 vermogen? Neem dan contact op met je relatiemanager bij Bentacera of met Emre Sönmez. 

Contactpersoon

Emre Sönmez
Senior Belastingadviseur
 

Meer weten over belastingadvies

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

Wil je dividend uitkeren in 2024? Houd dan rekening met de effecten van de belastingtarieven in box 2, de algemene heffingskorting en de wet excessief lenen.

Vanaf 1 juli 2024 wordt belastingrente in rekening gebracht over de verschuldigde IB en/of VPB over 2023. Dit wil je dus voorkomen.

Ben jij een ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heeft het Belastingplan 2024 verschillende gevolgen voor jou. Lees hier wat dit voor jouw situatie betekent.

De regels voor de pensioenaftrek zijn royaal verruimd. We vertellen je alles over de combinatie van factoren die kunnen zorgen voor een groot belastingvoordeel, vooral als je nog in 2023 actie onderneemt.

Neem nu maatregelen tegen onnodig hoge fiscale lasten in box 3. Wij geven je een aantal tips die je het best nog voor 2024 kunt doorvoeren.