Energielabel C verplichting voor kantoorpanden

30 maart 2023

Sinds 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben. Vanaf dat moment is het verplicht een energielabel te registeren en kunnen gemeenten en omgevingsdiensten hier ook op handhaven.

Voldoet het gebouw niet aan de eisen dan mag het niet meer als kantoorgebouw worden gebruikt. Bij handhaving wordt de betrokken ondernemer gevraagd binnen 12 weken het volgende aan te leveren:  

  • Een geldig energielabel C voor het kantoorgebouw of;
  • Energie- of maatwerkadvies over het vermoedelijk label van het kantoorgebouw met bijbehorende maatregelen die nodig zijn om energielabel C te verkrijgen, inclusief tijdsplanning.

Het uitgangspunt is dat zo snel mogelijk wordt voldaan aan de labelplicht. Dit is afhankelijk van de te nemen maatregelen. De uiterste termijn is 1 jaar na het verstrijken van de termijn van 12 weken.

Als er niet aan de verplichtingen wordt voldaan  kan er een dwangsom opgelegd worden van € 2.000 per week , tot een maximum van 10 keer.

Kantoorpand verduurzamen

Een belangrijke stap in het verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten is het kantoorpand. Net zoals bij gezinswoningen heeft de overheid beleid op basis van energielabels ingesteld, om inzicht te geven in het energieverbruik. Heeft jouw kantoorpand een energielabel D, E, F of G, dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Hiervoor kun je terecht bij een energieadviseur van één van onze samenwerkende partners. Deze adviseur kan een inschatting maken van de benodigde energiebesparende maatregelen en de bijbehorende investeringen om het kantoorpand van een energielabel A, B of C te voorzien.

Voor veel energiebesparende maatregelen bestaan subsidies. Wij kunnen samen met jou in kaart brengen voor welke subsidies je in aanmerking komt.

Energiebesparingsadvies

Voor energiebesparende maatregelen kun je gebruik maken van een energieprestatieadvies (EPA). Dit advies is op maat gemaakt en biedt inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbeteringen. Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerd adviseur. Met een EPA-maatwerkrapport krijg je onder andere:

  • Een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
  • Inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • Inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
  • Inzicht in de CO₂-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen.

Voor een energiebesparingsadvies (EPA) kunnen wij je in contact brengen met een energieadviseur van één van onze samenwerkende partners. Deze kan je helpen om de consequenties van verduurzaming in kaart te brengen.

Verduurzamen onder gunstige voorwaarden

Wist je dat door financiering, fiscale voordelen en subsidies goed in te zetten, de investering tot wel 100% gefinancierd kan worden tegen gunstige voorwaarden? 

Het verduurzamen van kantoorgebouwen slim aanpakken, doe je met behulp van professionals.

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager of met Mark de Jong.  

Contactpersoon

Mark de Jong
Relatiemanager MKB