DGA: Salarisverhoging of dividenduitkering

Auteur: Dirk Hiemstra

08 september 2020

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van je eigen vennootschap ben je verplicht om jezelf een salaris (gebruikelijk loon) toe te kennen. Heb je naast dit salaris behoefte aan extra liquiditeit in privé, dan kan dit door middel van een salarisverhoging of via een dividenduitkering. Vaak is dividend uitkeren fiscaal gezien de aantrekkelijkste optie.

 

Belastbaar inkomen, tarieven en heffingskortingen

De belasting wordt berekend over je belastbaar inkomen. Dit is het inkomen na aftrek van onder andere de betaalde hypotheekrente en uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Voor het jaar 2020 gelden de volgende tarieven:

 

Schijf

Belastbaar inkomen

Tarief

1

Tot € 68.507

37,35%

2

Vanaf € 68.508

49,50

Dividenduitkering

De andere optie om vermogen naar privé te halen, is het uitkeren van dividend. Als de vennootschap winst behaalt, is hierover eerst vennootschapsbelasting verschuldigd. Als de winst vervolgens als dividend wordt uitgekeerd naar privé, wordt dit belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Voor het bepalen van de totale belastingdruk over het uitkeren van dividend zijn daarom zowel de tarieven van de vennootschapsbelasting en de aanmerkelijk belang-heffing relevant:

- Vennootschapsbelasting: voor het jaar 2020 geldt een tarief van 16,5% over winsten tot
€ 200.000. Het meerdere is belast tegen 25%.
- Box 2: voor 2020 is het tarief vastgesteld op 26,25%.
- 2021: het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt in 2021 verlaagd naar 15% voor winsten tot € 400.000. Voor winsten boven de € 400.000-grens blijft het tarief van 25% gelden. Het box-2 tarief gaat in 2021 omhoog naar 26,9%.

Het gecombineerde tarief in 2020 komt uit op 38,42%. In 2021 wordt het gecombineerde tarief iets lager, namelijk 37,87%.

Conclusie
Voor veel DGA’s is een dividenduitkering fiscaal gezien gunstiger dan het toekennen van een hoger salaris. Wil je bespreken wat voor jouw persoonlijke situatie de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Dirk Hiemstra (via 088-3210800 of door middel van onderstaand contactformulier).