Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

14 juli 2023

Inkomensbelasting betalen over bovenmatige leningen

Vanaf 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap van kracht. Deze wet heeft als doel het tegengaan van excessieve leningen bij de eigen vennootschap. Als aanmerkelijkbelanghouder* is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze regeling. Deze kan namelijk een forse belastingheffing tot gevolg hebben.

* Als je minstens 5% van de aandelen in een vennootschap bezit ben je aanmerkelijkbelanghouder. Dit geldt met name voor directeur-grootaandeelhouders (dga's) en andere aandeelhouders met een significant belang in een vennootschap.  

Wat houdt de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in?

Als aanmerkelijkbelanghouder heb je de mogelijkheid om geld te lenen vanuit je eigen vennootschap zonder dat je op dat moment inkomstenbelasting verschuldigd bent. Hierdoor kun je privé over geld beschikken en de belastingheffing uitstellen. Met de nieuwe wet wil de wetgever aanmerkelijkbelanghouders dwingen om de inkomstenbelasting eerder te betalen. De wet is van toepassing op aanmerkelijkbelanghouders met leningen bij hun eigen vennootschap van meer dan € 700.000.

Wat betekent dit voor jou?

Het eerste toetsmoment voor de hoogte van de lening(en) is 31 december 2023. Als je op dat moment meer dan € 700.000 hebt geleend van je eigen vennootschap, ben je in 2023 aanmerkelijk belangheffing (26,9%) verschuldigd over het bedrag dat boven de € 700.000 uitkomt. Hierbij is een lening die is aangegaan voor de financiering van de fiscale eigen woning onder voorwaarden uitgesloten.

Belangrijk om te weten is dat de nieuwe wet niet alleen betrekking heeft op leningen die jij persoonlijk bent aangegaan bij je eigen vennootschap, maar ook op leningen die zijn verstrekt aan jouw kinderen, ouders of andere verbonden personen. Verbonden personen hebben ieder een vrijstelling van €700.000, maar alles boven deze drempel wordt bij jouw schuldenlast opgeteld.   Het is dus van belang om de totale schuldenlast binnen jouw vennootschap in de gaten te houden om te voorkomen dat je boven de drempel van € 700.000 uitkomt.

Je hebt nog tot het einde van dit jaar de mogelijkheid om de schulden af te bouwen of af te lossen. Er zijn verschillende opties die je kunt overwegen, zoals het (deels) aflossen van de schuld uit privé-middelen of het oversluiten van de lening naar een externe partij. Het is verstandig om zo snel mogelijk met ons in gesprek te gaan, zodat we samen kunnen bekijken hoe we de gevolgen van deze nieuwe wet zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Hoe eerder we actie ondernemen, hoe meer tijd we hebben om passende maatregelen te nemen.

Neem contact met ons op, samen treffen we de juiste maatregelen.

Heb je vragen over de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap of heb je hulp nodig bij het nemen van de juiste stappen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Ons team staat klaar om je te helpen en samen te bekijken hoe we de impact van deze nieuwe wetgeving op jouw specifieke situatie kunnen minimaliseren.

Diensten:

Belastingadvies

Hulp nodig? 

Neem dan vooral contact op met jouw relatiemanager of met team Belastingadvies via bufiscaal@bentacera.nl.

 

MEER WETEN OVER BELASTINGADVIES?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

De cursus Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker.

De situatie dat een werknemer 104 weken ziek is en nog wacht op een WIA-beschikking is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Wat kun je in dit geval als werkgever doen?

Wanneer betaal je als werkgever de hoge of lage WW-premie? Dit hangt onder meer af van het type arbeidsovereenkomst. We vertellen hoe je onnodige kosten kunt voorkomen.

Wat betekent de hervorming van de arbeidsmarkt voor werkgevers? Lees hier alles over wijzigingen m.b.t. het nulurencontact en het min-maxcontract, de ketenregeling en uitzendkrachten.

Het wettelijk minimumloon verandert. Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimum maandloon omgezet naar het minimumuurloon. Wij vertellen je alles over de nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan.