Voorkom belastingrente door tijdig een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen

28 maart 2024

De Belastingdienst rekent belastingrente over de IB en VPB als je te laat bent met een verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag

Vanaf 1 juli 2024 wordt belastingrente in rekening gebracht over de verschuldigde inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2023. Wil je voorkomen dat de belastingrente onnodig oploopt en je teveel betaalt? Dan doe je er verstandig aan om op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen. Is er al een voorlopige aanslag opgelegd, maar klopt het verwachte inkomen niet? Laat deze dan tijdig bijstellen naar het juiste niveau.

Wanneer betaal je belastingrente?

Het is belangrijk dat de Belastingdienst de aanslag over 2023 voor 1 juli 2024 oplegt. Kan de Belastingdienst de aanslag over 2023 niet voor 1 juli 2024 vaststellen? Dan betaal je belastingrente als uit de voorlopige aanslag of de latere aangifte blijkt dat je moet bijbetalen. Je betaalt dan belastingrente over het bedrag dat aan belasting wordt bijbetaald.

Hoe hoog is het rentepercentage?

Per 1 januari 2024 wordt de belastingrente berekend op basis van de volgende rentepercentages:

  • 7,5% voor de inkomstenbelasting
  • 10% voor de vennootschapsbelasting

Hoe voorkom ik dat ik belastingrente betaal?

Wil je voorkomen dat de belastingrente onnodig oploopt, dan moet je rekening houden met het volgende:

  1. Vraag tijdig een voorlopige aanslag aan.
  2. Heb je al een voorlopige aanslag ontvangen, maar klopt het verwachte inkomen niet? Laat deze dan tijdig bijstellen naar het juiste niveau.

Je betaalt namelijk geen belastingrente over het bedrag van de (voorlopige) aanslag die de Belastingdienst voor 1 juli 2024 aan jou heeft opgelegd. Zorg er daarom voor dat je een voorlopige aanslag aanvraagt.

Het is belangrijk om je inkomen nauwkeurig in te schatten. Bij een juiste inschatting in de voorlopige aanslag betaal je geen belastingrente. Blijkt de inschatting later te hoog te zijn? Dan vergoedt de Belastingdienst meestal geen belastingrente over het terug te ontvangen bedrag. Is de inschatting achteraf te laag, dan wordt alleen belastingrente berekend over het deel van het belastingbedrag dat bijbetaald moet worden.

Voorbeeld belastingrente over de VPB

Een B.V. heeft over het kalenderjaar 2023 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van €38.000 betaald. Dit is op basis van een belastbaar bedrag van €200.000. Op 30 november 2024 wordt een aangifte vennootschapsbelasting 2023 ingediend op basis van een belastbaar bedrag van €500.000. De verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt volgens de aangifte €115.400. De Belastingdienst legt op 31 januari 2025 een aanslag op, vermeerderd met belastingrente van € 5.461.

Was er voor 1 mei 2024 een voorlopige aanslag aangevraagd op basis van een belastbaar bedrag van €500.000, dan was er geen belastingrente in rekening gebracht.  

Conclusie

Het is belangrijk om kritisch naar de voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting te kijken en op tijd actie te ondernemen. Door voor 1 mei 2024 aangifte te doen of een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen, kun je de belastingrente beperken of zelfs helemaal voorkomen.

Diensten:

Belastingadvies

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je dat wij het verzoek tot het opleggen van een voorlopige aanslag voor jou verzorgen, neem dan vooral contact op met je relatiemanager of met Pieter Blaauw.

Contactpersoon

Pieter Blaauw
Partner - Fiscaal
 

Meer weten over belastingadvies

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

Kijk jij op tegen de btw-aangifte? Nergens voor nodig! Maak het jezelf gemakkelijk en krijg inzicht in jouw organisatie met maandelijkse financiële rapportage.

Platformverkopers opgelet! DAC-7 wetgeving verplicht online platforms te rapporteren over de inkomsten van haar gebruikers. Lees in onze blog over de regeling en de consequenties.

Op 6 juni 2024 deed de Hoge Raad uitspraak over de manier waarop het inkomen uit vermogen (box 3) wordt berekend. Lees hier over de gevolgen van deze uitspraak.

Wil je dividend uitkeren in 2024? Houd dan rekening met de effecten van de belastingtarieven in box 2, de algemene heffingskorting en de wet excessief lenen.

Vanaf 1 juli 2024 wordt belastingrente in rekening gebracht over de verschuldigde IB en/of VPB over 2023. Dit wil je dus voorkomen.