Vanaf 2023 wordt beleggen met geleend geld lastig

18 april 2023

Wijziging vermogensrendement heffing 2023

Veel lezers kunnen het zich vast nog herinneren: beleggen met (deels) geleend geld. Door geld te lenen kon men extra beleggen en daarmee meer rendement behalen. Het beleggingsrendement bestond grotendeels uit (onbelaste) koerswinsten, terwijl de rente op de lening tot 2001 zelfs integraal aftrekbaar was.

Vanaf 2001 was de rente indirect nog steeds aftrekbaar, omdat de schuld de rendementsgrondslag in box 3 verlaagde. Qua rendement trad zo een hefboomwerking op. Vandaar dat beleggingsproducten, die gebruik maakten van deze constructie, namen hadden als WinstVerDrieDubbelaar.

De hefboomwerking in box 3

Dat beleggen met geleend geld een hele zwarte keerzijde kan hebben, is onderhand bekend. Toch gebeurt het in de praktijk nog steeds. Met name bij beleggingen die waardevast worden geacht, zoals vastgoed. Wie privé belegt met geleend geld, moet vanaf 2023 rekening echter houden met een andere hefboomwerking: de hefboomwerking van box 3.

Beleggen in panden voor 2023

Stel dat je een verhuurd pand hebt met een waarde van € 400.000. Dan klinkt het aantrekkelijk om via een lening van € 400.000 nog eenzelfde pand te bij te kopen. Tot 2023 had dit geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting (IB) in box 3.

Je vermogen bleef € 400.000. Over dit vermogen werd je geacht een rendement van gemiddeld 4%, ofwel € 16.000 te behalen. Bij een tarief van 31% was hierover in beide gevallen zo’n € 5.000 inkomstenbelasting verschuldigd.

  1 pand 2 panden + schuld
Waarde pand(en) € 400.000 €  800.000
Af: schuld   € -400.000
  -------------------------------------- ------------------------------
Rendementsgrondslag € 400.000   €  400.000
     
Forfaitair rendement (4%) €   16.000 €    16.000
     
Te betalen IB (31%) €     4.960 €      4.960

Vanaf 2023 worden beleggingen en schulden berekend op basis van forfaitaire rendementen

Vanaf 2023 wordt in box 3 voor beleggingen uitgegaan van een forfaitair rendement van 6,17% en mag voor schulden in box 3 een forfaitaire aftrekpost van 2,57% in aftrek worden gebracht.

Wie enkel een pand van € 400.000 bezit, moet een forfaitair rendement van 6,17%, ofwel € 24.680 aangeven. Daarover wordt in 2023 een tarief van 32% geheven, zodat deze persoon, afgezien drempels en vrijstellingen bijna € 8.000 inkomensbelasting verschuldigd is.

  1 pand
Waarde pand(en) € 400.000
Af: schuld €  -
  ---------------------
Rendementsgrondslag € 400.000
   
Forfaitair rendement (6.17%) €   24.680
   
Te betalen IB (32%) €     7.898

Wie twee van zulke panden bezit en daarnaast een lening van € 400.000, wordt belast voor een forfaitair rendement van 6,17% over € 800.000 en mag een aftrekpost van 2,57% over € 400.000 in aanmerking nemen. Door de verschillende tarieven treedt een hefboomeffect op, waardoor het gemiddelde rendement in dit geval 9,77% bedraagt.

Bij een vermogen van € 400.000 en een tarief van 32% is daarover, afgezien drempels en vrijstellingen, circa € 12.500 inkomstenbelasting verschuldigd. Dat is de helft meer dan iemand met één pand zonder lening en tweeënhalf keer zoveel als in 2022.

  2 panden + schuld rendement
     
Waarde pand(en) €  800.000 €  49.360      6,17%
Af: schuld € -400.000 € -10.280      2,57%
  ------------------------------ ------------------------------
Rendementsgrondslag €  400.000    A €  39.080      B
     
Effectieve rendementspercentage (B/A)            9,77%  
     
Rendement over rendementsgrondslag €    39.080  
     
Te betalen IB (32%) €    12.506  

 

Heb je vragen of wil je meer weten van de gewijzigde box 3 heffing? Neem dan contact op met je relatiemanager of  met Dirk Hiemstra

Contactpersoon

Dirk Hiemstra
Senior Belastingadviseur
 

Meer weten over belastingadvies

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

Platformverkopers opgelet! DAC-7 wetgeving verplicht online platforms te rapporteren over de inkomsten van haar gebruikers. Lees in onze blog over de regeling en de consequenties.

Op 6 juni 2024 deed de Hoge Raad uitspraak over de manier waarop het inkomen uit vermogen (box 3) wordt berekend. Lees hier over de gevolgen van deze uitspraak.

Wil je dividend uitkeren in 2024? Houd dan rekening met de effecten van de belastingtarieven in box 2, de algemene heffingskorting en de wet excessief lenen.

Vanaf 1 juli 2024 wordt belastingrente in rekening gebracht over de verschuldigde IB en/of VPB over 2023. Dit wil je dus voorkomen.

Ben jij een ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heeft het Belastingplan 2024 verschillende gevolgen voor jou. Lees hier wat dit voor jouw situatie betekent.