Ondernemen in de inkomstenbelasting of via de vennootschapsbelasting

26 mei 2023

Wat is de voordeligste rechtsvorm?

Iedere ondernemer denkt na over de keuze van de rechtsvorm voor zijn onderneming. Welke overwegingen spelen een rol bij het maken van een goede keuze? De twee meest voorkomende rechtsvormen voor ondernemingen in Nederland zijn de IB-onderneming en de besloten vennootschap (bv). Beide rechtsvormen hebben hun eigen voor- en nadelen, en de keuze hangt af van verschillende factoren.

De besloten vennootschap (bv)

De bv biedt diverse fiscale voordelen. Het tarief van de vennootschapsbelasting is lager dan dat van de inkomstenbelasting. Hierdoor zijn besparingen mogelijk. Het tarief (2023) van de vennootschapsbelasting bedraagt in 2023 19% voor winsten tot €200.000 en 25,8% voor winsten boven dit bedrag. Vanwege de fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting is de bv in het algemeen pas gunstig bij een winst van ongeveer €120.000 of meer. Naarmate de winst toeneemt wordt de bv fiscaal gunstiger. Het exacte omslagpunt blijft rekenwerk en is mede afhankelijk van tal van omstandigheden.

Bij de keuze voor de bv zijn niet alleen fiscale aspecten van belang. Zo kan de bv extra prestige met zich meebrengen. Zakenpartners en (potentiële) klanten kunnen er de conclusie uit trekken dat de zaken goed gaan. Daarnaast biedt de bv als voordeel de beperking van aansprakelijkheid. Als de eigenaar van een eenmanszaak failliet gaat, wordt ook het privévermogen aangesproken. Als een bv failliet gaat, kan de aandeelhouder in principe zijn privévermogen behouden. Wel eist de bank meestal een persoonlijke borgstelling of medeschuldenaarschap van de aandeelhouder.

De IB-onderneming

In het geval van een IB-onderneming, bijvoorbeeld een eenmanszaak of vof, wordt de winst uit de onderneming belast met inkomstenbelasting. Bij een belastbaar inkomen in box 1 tot € 73.031 geldt een tarief van 36,93%. Over het inkomen dat dit grensbedrag overschrijdt is het toptarief van 49,5% van toepassing.

De effectieve belastingdruk kan een stuk lager uitkomen door fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Als wordt voldaan aan het urencriterium van ten minste 1.225 uren per jaar, mag een bedrag van € 5.030 als zelfstandigenaftrek op de winst in aftrek worden gebracht. Voor starters wordt dit bedrag de eerste 3 jaren nog verhoogd met € 2.123. Wanneer er ook gebruik gemaakt wordt van de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling, blijft de effectieve belastingdruk bij een belastbaar inkomen tot € 73.071 in 2023 dan ruim beneden de 30%.

Bij een IB-onderneming zijn de bezittingen en schulden van de ondernemer zelf. Er is geen afgescheiden vermogen. Hierdoor is de ondernemer aansprakelijk voor de schulden van zijn of haar onderneming. Als de ondernemer zijn schulden niet meer kan voldoen, kan hij persoonlijk failliet worden verklaard. Het privévermogen van de ondernemer wordt meegetrokken in het faillissement. Als de ondernemer in gemeenschap van goederen is gehuwd, kan een schuldeiser zich ook verhalen op het vermogen van de partner.

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

Ben je een zzp’er en heb je (nog) géén arbeidsongeschiktheidsverzekering? De kans is groot dat dit vanaf 2027 verplicht wordt. Het kabinet wil dat alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Dit is afgesproken in het pensioenakkoord. Deze verzekering kan bijdragen aan de keuze voor een bv, omdat deze (kostbare) verplichting dan niet van toepassing is.

De keuze voor een rechtsvorm blijft maatwerk

Het omslagpunt waarop ondernemers vanuit fiscaal oogpunt kiezen voor een bv is een kwestie van goed rekenen en dus maatwerk. Het kan interessant zijn de IB-onderneming in te brengen in een bv. Aan de andere kant kan het ook voordelig zijn om terug te keren uit de bv naar een IB-onderneming. Voor beide routes zijn voordelige oplossingen mogelijk.

Hulp nodig bij het kiezen van de optimale rechtsvorm voor jou organisatie?

Neem gerust contact met ons op voor meer inzicht omtrent de keuze voor een rechtsvorm. Vanwege alle aangekondigde wijzigingen en ideeën van het kabinet is het aan te raden om opnieuw onderzoek te doen naar de optimale fiscale situatie van jouw onderneming of vennootschap. Bij Bentacera kijken wij graag met jou mee en kunnen wij op basis van de huidige feiten en omstandigheden een advies op maat uitbrengen. Neem daarvoor contact op met je relatiemanager of met onze collega belastingadviseur Emre Sönmez.

Diensten:

Belastingadvies

Wil je hulp bij je keuze voor de juiste rechtsvorm of weten of je keuze nog goed bij je bedrijf past? Neem dan contact op met je relatiemanager of met Emre Sönmez. 

Contactpersoon

Emre Sönmez
Senior Belastingadviseur
 

Meer weten over belastingadvies?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

 

 

Wil je dividend uitkeren in 2024? Houd dan rekening met de effecten van de belastingtarieven in box 2, de algemene heffingskorting en de wet excessief lenen.

Vanaf 1 juli 2024 wordt belastingrente in rekening gebracht over de verschuldigde IB en/of VPB over 2023. Dit wil je dus voorkomen.

Ben jij een ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heeft het Belastingplan 2024 verschillende gevolgen voor jou. Lees hier wat dit voor jouw situatie betekent.

De regels voor de pensioenaftrek zijn royaal verruimd. We vertellen je alles over de combinatie van factoren die kunnen zorgen voor een groot belastingvoordeel, vooral als je nog in 2023 actie onderneemt.

Neem nu maatregelen tegen onnodig hoge fiscale lasten in box 3. Wij geven je een aantal tips die je het best nog voor 2024 kunt doorvoeren.