Een vennootschap opheffen? Wacht dan niet te lang!

22 juni 2023

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie zet druk op de ketel

Wil je van een vennootschap af? Met de komst van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, die 15 november 2023 in werking treedt, is het raadzaam om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. Er zijn een aantal stappen die je moet nemen om een besloten vennootschap (BV), een naamloze vennootschap (NV), een stichting, vereniging of coöperatie te ontbinden. We lichten deze stappen voor je toe en leggen de aankomende wijzigingen uit.

Hoe werkt het ontbinden van een vennootschap nu?

Je kunt een vennootschap ontbinden door een normale liquidatie of door een zogenoemde turboliquidatie. Een turboliquidatie is alleen mogelijk als er geen activa (bezittingen) meer in de vennootschap zijn. Dan hoef je namelijk geen vermogensvereffening meer te doen. Bij een turboliquidatie heb je alleen een besluit van de aandeelhouders nodig en moet je je uitschrijven bij het handelsregister. In dat geval hoef je het ontbindingsbesluit niet te publiceren in een landelijk dagblad en hoef je ook niet te wachten tot de rechtbank bevestigt dat er geen bezwaar is tegen de ontbinding.

Bij een normale liquidatie zijn deze stappen wel nodig. Er moet minimaal 2 maanden zitten tussen de publicatie in een krant en de daadwerkelijke liquidatie. In deze periode kunnen de schuldeisers in verzet komen. In 2022 zijn ongeveer 33.000 van de 37.000 ontbonden vennootschappen ontbonden door middel van een turboliquidatie.

Het wetsvoorstel transparantie turboliquidatie

Op 16 februari 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen en op 14 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. De wet zal op 15 november 2023 in werking treden, dus snel schakelen is vereist. Het wetsvoorstel geldt in eerste instantie voor twee jaar maar kan worden verlengd of worden omgezet in permanente wetgeving.

Met deze nieuwe wet wil de overheid de transparantie omtrent turboliquidatie vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers verbeteren en misbruik effectiever bestrijden. Hoe verandert turboliquidatie na het in werking treden van het wetsvoorstel?

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in de praktijk

In het wetsvoorstel is een aantal aanpassingen opgenomen met betrekking tot de turboliquidatie. Na inwerkingtreding moet je binnen 14 dagen na ontbinding van de vennootschap een aantal documenten openbaar maken door ze te deponeren bij het handelsregister. Dit zijn de gegevens die je moet verstrekken:

  1. Een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden. Wanneer er van het boekjaar ervoor nog geen jaarrekening openbaar gemaakt is, moet ook over dat boekjaar een balans en een staat van baten en lasten worden opgesteld en gedeponeerd;
  2. Een beschrijving van:
    1. De reden waarom er op het moment van ontbinding geen activa meer zijn.
    2. Indien van toepassing: hoe de activa van de rechtspersoon zijn verkocht en de opbrengsten zijn verdeeld.
    3. Indien van toepassing: de redenen waarom schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
  3. De jaarrekeningen van de boekjaren vóór het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, als er nog niet aan de wettelijke publicatieverplichting is voldaan.

Nadat bovenstaande documenten zijn gedeponeerd, moet het bestuur van de vennootschap de schuldeisers direct op de hoogte stellen van de ontbinding en laten weten dat de financiële gegevens te raadplegen zijn bij de Kamer van Koophandel.

Hulp nodig bij het opheffen van een vennootschap?

Met de aanstaande invoering van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is het verstandig om vennootschappen die ontbonden kunnen worden zo snel mogelijk daadwerkelijk te gaan ontbinden. Na invoering van de wet wordt het opheffen van een vennootschap door middel van een turboliquidatie een stuk ingewikkelder dan nu het geval is. Bentacera kijkt graag mee of een vennootschap door middel van een turboliquidatie kan worden ontbonden.

Diensten:

Belastingadvies

Heb je vragen over de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie of wil je weten of jou vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie in aanmerking komt voor turboliquidatie? Neem dan contact op met je relatiemanager of met onze collega belastingadviseur Stefan Woudt.

Contactpersoon

Stefan Woudt
Senior Belastingadviseur
 

Meer weten over belastingadvies?

Lees ook onze andere blogs of neem direct contact met ons op!

 

Plan een kennismaking in!

Deze wet heeft als doel het tegengaan van excessieve leningen bij de eigen vennootschap. Wie een lening van meer dan €700.000 heeft uitstaan krijgt te maken met een forse belastingheffing.

Vennootschap opheffen? Snel handelen is essentieel vanwege de invoering van de 'tijdelijke wet transparantie turboliquidatie'. We lichten de stappen die je moet zetten op een vennootschap te ontbinden toe en leggen de aanstaande wijzigingen uit.

Wat is de juiste rechtsvorm voor mijn onderneming? Iedere ondernemer denkt hier over na. Wij hebben op een rijtje gezet welke overwegingen een rol spelen bij het maken van de juiste keuze.

Wie belegt met geleend geld moet er vanaf 2023 rekening mee houden dat er vanwege nieuwe regelgeving naast rente, ook meer belasting betaald moet worden.

Een veelgehoorde vraag is of de btw op de bouwkosten of de aankoopkosten kan worden teruggevraagd. Er is een uitzondering!