Verbeterkracht: professionalisering van het HR-beleid

01 september 2021

Feenstra Dakbedekking - met als standplaats Dronrijp, Friesland - heeft sinds 1994 ervaring met alle soorten en maten dakbedekking. Onder het motto “Wy baarne der yn” leveren zij vakmanschap voor ieder dak. Bentacera heeft na een uitgebreide analyse mogelijke interne verbeteringen blootgelegd en biedt op basis daarvan tijdelijke HR-ondersteuning. Marian van Vliet (HR-adviseur bij Bentacera) en Willem Feenstra (eigenaar Feenstra Dakbedekking) vertellen over dit traject en de prettige samenwerking.

Meteen een goede klik
Willem: “Als dakdekkersbedrijf houden wij ons bezig met renovatie, onderhoud en nieuwbouw van daken. Van particulieren tot en met grote organisaties als woningbouwverenigingen; al 26 jaar ontzorgen wij met zo’n 30 bevlogen werknemers de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Eind 2017 hebben we voor het eerst kennis gemaakt met Marian en bekeken wat we voor elkaar konden betekenen.” De prettige kennismaking werd de start van een samenwerking die tot de dag van vandaag in het teken staat van een goede klik en de nodige verheldering. “De sfeer in het bedrijf sprak mij direct aan”, legt Marian uit. “Het voelt heel huiselijk aan, ook in samenwerking met het gehele team. Al vanaf de eerste dag kon ik bij iedereen terecht met vragen. Dat is heel fijn contact, je wordt toch een beetje hun collega. Momenteel ben ik elke week een dagdeel aanwezig voor de praktische uitvoering van het HR-plan wat we, na een duidelijke inventarisatie, gezamenlijk hebben opgesteld.”

Verbetering van personeelsbeleid
Als ondernemer moet je altijd van de hoed en de rand weten, iets wat binnen je eigen vakgebied vrij probleemloos verloopt. Echter, de randzaken eromheen zijn vaak lastiger up-to-date te houden. Willem vertelt over de behoefte aan een paar externe ‘vreemde’ ogen: “Iemand van buitenaf kan goed blootleggen waar je als organisatie tegenaan loopt. Hoe kun je processen optimaliseren, wat komt daarbij kijken en hoe houd je grip? Inzichten die de nodige verheldering brengen: voor ons erg welkom op het gebied van HR.”
Een collega van Marian, Ruud Koehof, had al eerder namens Bentacera een bedrijfsscan en –analyse voor Feenstra Dakbedekking uitgevoerd. Hieruit kwamen mogelijke bedrijfsverbeteringen naar voren, zoals op het gebied van personeelsbeleid. “Hiervoor had het bedrijf zelf niemand in huis, terwijl er wel wat extra aandacht en ondersteuning mocht naar zaken als een personeelshandboek, het beloningsbeleid, personeelsgesprekken en de omgang met verzuimsituaties. Alles wat maar langskomt in de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot HR. Daarin kon ik de rol van sparringpartner gaan vervullen”, aldus Marian.

Professionele groei
Willem beaamt hoe Marian als klankbord binnen de organisatie fungeert: “Marian neemt ons echt mee in een stukje professionalisering. Van een boekje als leidraad voor het personeel tot functionerings- en voortgangsgesprekken.” Marian: “Ik denk dat het voor Willem heel prettig is dat er iemand is die op het gebied van HR aan zijn zijde staat. Vaak gaat het om heel concrete vragen: het beroep van dakdekker is best zwaar, hoe kun je jouw mensen bijvoorbeeld zo gezond mogelijk naar hun pensioen helpen?” Het dakdekkersbedrijf is de laatste jaren flink gegroeid en kan nu door deze externe hulp ook meegroeien in het beleid richting hun mensen. “Deze samenwerking levert ons niet alleen winst op qua tijd, maar ook op juridisch gebied wordt alles nu (extra) goed in kaart gebracht. Binnen HR loop je toch tegen een doorgaand proces aan dat continu wijzigingen met zich meebrengt”, aldus Willem.

Richten op de kern
“Het levert de werkgever inderdaad tijdwinst én rust op, hij hoeft nu niet zelf alles uit te zoeken”, onderstreept Marian. “Denk bijvoorbeeld aan verzuimgevallen vanuit de Wet verbetering poortwachter; hoe ga je daar goed mee om en hoe verklein je zoveel mogelijk het risico? Veel gedoe als je zelf die kennis niet paraat hebt.” Willem: “Ook als je kijkt naar de ontwikkelmogelijkheden van onze mensen; we stimuleren dit altijd al door middel van (interne) opleidingen en dergelijke. Maar toch schuift die specifieke focus wel eens op de lange baan. Dankzij Marian komt er nu meer structuur in. Denk aan het ontwikkelen van voortgangsgesprekken waarbij je nog meer met de jongens kunt bespreken in welke lijn ze willen doorgroeien. We zijn qua personeel in de breedste zin beter voorbereid op mogelijke uitdagingen.”

“Het is als ondernemer heel verstandig om zo nu en dan door ogen van buitenaf naar je organisatie te kijken. En om dan even wat dieper op de dingen in te gaan dan alleen een gesprekje over en weer”, licht Willem verder toe. “Iemand die verheldering kan geven over wat er nu dagelijks gebeurt. Dat geeft een gevoel van zekerheid. Er gebeurt zoveel in je bedrijf, op een gegeven moment ben je met randzaken in plaats van dat je bezig bent met je core business. Marian: “Als (mkb-)ondernemer ben je druk met wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dat ligt dan niet per se op een gebied als personeelszaken. Iets wat je wél goed wilt regelen, voor jezelf en je medewerkers. Dan is het fijn dat wij vanuit Bentacera daarin de rol van waardevolle sparringpartner kunnen vervullen!”