Kennisbank collecties

Hieronder een lijst met de beschikbare kennisbank onderdelen. 
Scroll door naar de gewenste categorie om een overzicht van de bijbehorende items te zien. 

 

De vaststelling van TVL Q3 2021 start later dan gepland. De deadline is opgeschoven naar 1 augustus, 23.59 uur. RVO laat zo snel mogelijk weten wanneer zij de eerste vaststellingsverzoeken voor Q3 versturen.

Er komt coronasteun voor startende ondernemers. De TVL Startende ondernemingen ondersteunt starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten en hierdoor omzetverlies hebben geleden.

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over hoe het kabinet de moties heeft opgepakt ten aanzien van ondernemers in schrijnende omstandigheden, binnen de coronasteunregelingen NOW en TVL.

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vanaf 28 februari 9.00 uur TVL aanvragen.

Ondernemers krijgen twee weken langer om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van 2021 aan te vragen.

Zij kunnen daarom ook voor het vierde kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aanvragen. Dit kan nu vanaf maandag 20 december 8.00 uur tot vrijdag 11 februari 2022, 17:00 uur.

Ondernemers die voor Q2 van 2021 de TVL hebben aangevraagd, krijgen meer tijd om een vaststellingsverzoek in te dienen.

Ondernemers met omzetverlies kunnen voor hun vaste lasten een tegemoetkoming krijgen via de TVL.

Vanwege de aanscherping van de maatregelen om de coronabesmettingen terug te dringen, breidt het Kabinet de steunmaatregelen uit en haalt ‘oude’ steunmaatregelen weer uit de kast. Onderstaand in hoofdlijnen de aanvulling op het steunpakket, bovenop de maatregelen die begin november al zijn toegezegd.

Meer informatie over het vaststellen van omzetverlies, de knelpunten en over bezwaar maken tegen TVL beslissingen, lees je hier.

Ondernemers die in het tweede kwartaal van 2021 (april, mei en juni) geraakt zijn door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen vanaf 25 juni 08:00 uur de TVL (TVL Q2 2021) aanvragen.

De TVL wordt doorgetrokken voor het 3e kwartaal van 2021.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed eind 2020 uitspraak in 3 zaken over de TVL-aanvraag vanwege een andere hoofdactiviteit.

"De toekomst lacht je toe"