Kennisbank collecties

Hieronder een lijst met de beschikbare kennisbank onderdelen. 
Scroll door naar de gewenste categorie om een overzicht van de bijbehorende items te zien. 

 

Het coronavirus heeft de wereld flink opgeschud. Eén van de vragen die momenteel in deze context bij het ondernemende deel van ons land speelt, is: ‘Hoe beperk ik mijn privé-aansprakelijkheid?’

Hoe groot is de impact voor de verschillende sectoren, hoe zit het met de werkgelegenheid en hoe lang zullen we de gevolgen van deze crisis voelen.

Na een aantal weken van ‘intelligente lockdown’ krijgen wij als inwoners van Nederland steeds meer vrijheid. Dit betekent voor jou als ondernemer dat er weer kansen ontstaan om te doen waar jij goed in bent, namelijk ondernemen!

Feit is dat van de ene op de andere dag de werkzaamheden vaak heel anders moeten worden ingericht en er een flink beroep wordt gedaan op jouw flexibiliteit als ondernemer én op de flexibiliteit van je medewerkers.

De vaststelling van TVL Q3 2021 start later dan gepland. De deadline is opgeschoven naar 1 augustus, 23.59 uur. RVO laat zo snel mogelijk weten wanneer zij de eerste vaststellingsverzoeken voor Q3 versturen.

Er komt coronasteun voor startende ondernemers. De TVL Startende ondernemingen ondersteunt starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten en hierdoor omzetverlies hebben geleden.

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over hoe het kabinet de moties heeft opgepakt ten aanzien van ondernemers in schrijnende omstandigheden, binnen de coronasteunregelingen NOW en TVL.

Werkgevers die met omzetverlies te maken hebben, kunnen van 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor periode januari tot en met maart 2022.

Het Kabinet heeft bekend gemaakt dat het huidige steunpakket wordt afgebouwd vanaf het tweede kwartaal van dit jaar. Wat dit voor de diverse regelingen betekent, lees je hier.

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vanaf 28 februari 9.00 uur TVL aanvragen.

Op 28 januari 2022 heeft de Staassecretaris van Financiën in een brief aan de tweede kamer aangekondigd het bijzonder uitstel van betaling vanwege corona nogmaals te verlengen.

De NOW 6.0 regeling is gepubliceerd. Het meeste nieuws is eerder al gedeeld. Er is een klein aantal nieuwe punten en een paar onderwerpen die extra aandacht vragen.

De culturele en creatieve sector hebben het nog steeds zwaar door de strenge beperkingen. Daarom heeft het Kabinet nog eens € 56,5 miljoen beschikbaar gesteld aan de sector voor de periode van 1 februari t/m 8 maart.

Hoewel de NOW 6.0 regeling nagenoeg gelijk is aan de NOW 5.0, zijn er toch een aantal verschillen. Wij hebben ze voor je op een rij gezet.

Ondernemers krijgen twee weken langer om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van 2021 aan te vragen.

Het kabinet heeft dinsdag 14 december de beperkende coronamaatregelen weer verder verlengd.

Zij kunnen daarom ook voor het vierde kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aanvragen. Dit kan nu vanaf maandag 20 december 8.00 uur tot vrijdag 11 februari 2022, 17:00 uur.

Ondernemers die voor Q2 van 2021 de TVL hebben aangevraagd, krijgen meer tijd om een vaststellingsverzoek in te dienen.

Ondernemers met omzetverlies kunnen voor hun vaste lasten een tegemoetkoming krijgen via de TVL.

Meer informatie over steun aan zelfstandigen en uitstel terugbetaling Tozo-leningen vind je hier

Vanwege de aanscherping van de maatregelen om de coronabesmettingen terug te dringen, breidt het Kabinet de steunmaatregelen uit en haalt ‘oude’ steunmaatregelen weer uit de kast. Onderstaand in hoofdlijnen de aanvulling op het steunpakket, bovenop de maatregelen die begin november al zijn toegezegd.

Het Kabinet heeft op 26 november jl. aangekondigd dat de NOW 5.0 regeling er grotendeels gelijk uit gaat zien als de NOW 4.0 regeling. Toch zijn er een aantal verschillen. Daarom de belangrijkste voorwaarden en wijzigingen op een rij.

Het kabinet trekt bijna 1.3 Miljard Euro uit voor extra steunmaatregelen in het 4e kwartaal. Door de explosief stijgende besmettingscijfers en toename van ziekenhuisopnamen, is Nederland vanaf afgelopen weekend gedeeltelijk weer op slot gegaan voor een periode van tenminste 3 weken.

Op 31 oktober is de deadline voor de verantwoording over het eerste NOW-tijdvak (NOW 1.0). Uiterlijk op deze datum dient een aanvraag tot vaststelling bij het UWV te zijn ingediend.  In principe dient bij dit vaststellingsverzoek vanaf een bepaald bedrag een derdenverklaring of accountantsverklaring te worden bijgevoegd.

Meer informatie over het vaststellen van omzetverlies, de knelpunten en over bezwaar maken tegen TVL beslissingen, lees je hier.

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen ondernemers toch nog in specifieke gevallen uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022. Meer informatie over uitstel vanaf 1 oktober, een speciale betalingsregeling, sanering en de thuiswerkvergoeding lees je hier.

"De toekomst lacht je toe"