Ontslag

Ontslag: praktisch advies geeft rust

Als werkgever moet je soms een medewerker ontslaan. Het ontslaan van een medewerker kan niet zomaar, hier zijn veel rechten en plichten aan gebonden. Daarnaast krijg je bij ontslagzaken vaak te maken met kosten, bijvoorbeeld een transitievergoeding. Het is als werkgever belangrijk om ontslag goed voor te bereiden en je hierin te laten adviseren. Onze specialisten helpen jou hier graag bij.

 • Inzichtelijk welke verplichtingen er zijn voor werkgever en medewerkers
 • Inzicht in welke manieren van ontslag mogelijk zijn en de geldende kosten
 • Helder en overzichtelijk advies en begeleiding bij ontslagzaken
 • Het verzorgen van de documentatie zoals het opstellen van een beëindigingsovereenkomst
 • Communicatie met derde partijen zoals het UWV, advocaten, juristen etc.
Voorbeeld27

Daarom advies over ontslag via Bentacera inwinnen

Een betrokken en professioneel team van adviseurs staat direct voor je klaar.

De specialisten van Bentacera beschikken over volop actuele kennis omtrent ontslag.

Een juridische sparringpartner waaraan je al jouw vragen over ontslag kunt voorleggen.

Wij zijn met name actief voor bedrijven in Friesland, Groningen en Drenthe.

Ontslagprocedure: UWV of kantonrechter

Als je als werkgever een medewerker wilt ontslaan, zal er een ontslagprocedure volgen. Hoe deze procedure verloopt hangt af van de ontslagreden. Er zijn hierin twee mogelijkheden:

 1. Ontslagprocedure via het UWV: de ontslagprocedure verloopt via het UWV als er sprake is van ontslag door bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid van de medewerker.
 2. Ontslagprocedure via de kantonrechter: de ontslagprocedure verloopt via de kantonrechter bij de overige ontslagredenen bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding.

Er is ook een mogelijkheid dat een medewerker jouw bedrijf verlaat zonder dat er een procedure volgt bij het UWV of de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst wordt dan beëindigd tussen werkgever en medewerker met wederzijds goedvinden.

Redenen voor ontslag

Om medewerkers te kunnen ontslaan, is met ingang van 1 juli 2015 een redelijke grond noodzakelijk. Deze zijn in de wet opgesomd. Andere gronden dan die in de wet zijn benoemd zijn er niet. De wet bepaalt tevens de te bewandelen route, hetzij het UWV of de kantonrechter. De gronden waarop je als werkgever een medewerker kunt ontslaan zijn de volgende:

 • Slechte bedrijfseconomische omstandigheden
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 104 weken ziek)
 • Frequent ziekteverzuim
 • Disfunctioneren van de medewerkers
 • Verwijtbaar handelen van de medewerker
 • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar
 • Verstoorde arbeidsverhouding
 • Andere omstandigheden, zoals detentie of illegaliteit van de medewerker

Wil je graag meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Heb je vragen over het ontslagrecht of speelt er een situatie binnen jouw bedrijf? Onze specialisten helpen je graag verder, zodat de ontslagprocedure goed verloopt en jij als werkgever zo weinig mogelijk hinder ervan ondervindt.

Wil je graag meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs óf vul het onderstaande contactformulier in. 

Danielle Groen
Juridisch Adviseur P&S