Ontslag

Met ingang van de nieuwe WWZ is ook het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Om een medewerker te kunnen ontslaan, is met ingang van 1 juli 2015 een redelijke grond noodzakelijk. Deze zijn in de wet opgesomd. Andere gronden dan de in de wet genoemde gronden zijn er niet. De wet bepaalt tevens de te bewandelen route, hetzij het UWV of de kantonrechter. De gronden en de te bewandelen route zijn als volgt:

Ontslaggrond Route
Slechte bedrijfseconomische omstandigheden UWV
Langdurige arbeidsongeschiktheid (>104 weken ziek) UWV
Frequent ziekteverzuim Kantonrechter
Disfunctioneren van de werknemer Kantonrechter
Verwijtbaar handelen van de werknemer Kantonrechter
Werkweigering door een ernstig gewetensbezwaar Kantonrechter
Verstoorde arbeidsverhouding Kantonrechter
Andere omstandigheden, zoals detentie of illegaliteit van de werknemer Kantonrechter

Naast een redelijke grond moet herplaatsing in een andere functie (al dan niet met behulp van scholing) niet aan de orde zijn. Daarnaast is vaak ook een transitievergoeding verschuldigd.

Met de hervorming van het ontslagrecht is de vaststellingsovereenkomst (of: beëindigingsovereenkomst) wettelijk vastgelegd. De vaststellingsovereenkomst is vormvrij en kan dus op elke gewenste manier ingericht worden.

Voor meer informatie kun je terecht bij onze ontslagspecialisten.

Onze ontslagspecialisten:

Daniëlle Melein

Daniëlle Melein

Jurist

Lisa Hozeman

Lisa Hozeman

Drachten

Jurist

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256