Rendementsverbetering

Rendementsverbetering voor meer grip, werkplezier en resultaat!

In een bedrijf zijn er altijd ontwikkelingen gaande, de omstandigheden kunnen snel veranderen. Om die reden kan het lastig zijn als ondernemer om de juiste focus te houden. Waar let je op binnen je onderneming? Wat vind je belangrijk? Wat geef je de meest aandacht.

Met het rendementsverbeterprogramma MKS® focussen onze ervaren adviseurs zich op de belangrijkste resultaatbepalers (KPI’s) binnen jouw bedrijf. Zo krijg je grip op jouw onderneming en heb je wekelijks de beschikking over een managementinformatie-dashboard op 1 A4.

  • Waar verdien je het meeste geld mee?
  • Klopt jouw kostprijs?
  • Haal jij het maximale resultaat uit je onderneming?
Bedrijfsadvies Rendementsverbetering

Daarom een rendement-verbeteringstraject samen met Bentacera

Wij helpen je met focussen op die zaken die in je onderneming essentieel zijn om je resultaten te verbeteren.

Samen analyseren we de belangrijkste KPI’s waardoor onze rendementsverbetering ook voor de lange termijn effectief is.

Wij zijn in tal van branches actief en betrokken in de regio, hierdoor kunnen we direct aansluiten op de situatie binnen jouw bedrijf.

Ook als het traject afgerond is houden we contact en volgen we samen met jou de resultaten om zo focus te blijven houden.

Rendement-verbetertraject biedt inspiratie en helder inzicht

Bij een rendement-verbetertraject gebruiken onze adviseurs de MKS methodiek. Deze methode is tot stand gekomen op basis van een jarenlang onderzoek in het MKB en in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen de MKS methode beginnen we - samen met jou -  om naar de bedrijfseconomische aspecten en bedrijfsprocessen kijken. Door middel van een inspirerende doorlichting leer je jouw eigen bedrijf veel beter kennen.

Samen gaan we van cijfers en bedrijfsprocessen informatie maken waar je dagelijks op kunt sturen. Dit beperkt zich vaak tot de 5-6 resultaatbepalers die samen ca. 80% van het resultaat bepalen. Ons rendement-verbetertraject leidt tot inspiratie, (werk)plezier en verhelderende inzichten voor jou als ondernemer op het gebied van verbeterpotentieel. Het levert je ook direct meer bewustwording op. Meestal leidt dit al heel snel tot meer grip, focus, rust , een structureel hoger bedrijfsresultaat en een hogere ondernemingswaarde.

Wil je graag meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met Jan op! 

Veel ondernemers kennen dat knagende gevoel: waarom blijft mijn omzet achter bij de extra inspanningen die we verrichten? Vaak heb je als ondernemer – door de waan van de dag – geen juist beeld waardoor de omzetgroei stokt.

De processen lopen stroef of wellicht is de informatie over de belangrijkste businessdrivers niet betrouwbaar of zelfs niet beschikbaar.

Neem gerust contact met ons op. Onze ervaren adviseurs kunnen je snel en adequaat helpen met het structureel verbeteren van jouw rendement!

Jan Spoelstra
Bedrijfskundig Adviseur - Relatiemanager