Risico-inventarisatie en -evaluatie

RI&E: ondernemen zonder risico!

Als ondernemer loop je risico’s; dat weet jij als geen ander. Maar ken je alle deze risico’s? Beschik jij over een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met een plan van aanpak en zo ja, is deze wel up-to-date? Een correct uitgevoerde RI&E geeft je als ondernemer inzicht in de veiligheid binnen je bedrijf. Waar liggen de risico’s en wat kan er gedaan worden om deze risico’s te beperken?

Als jij hier binnen jouw bedrijf continu de focus op hebt wordt de werkomgeving voor jouw medewerkers veiliger en gezonder. Je medewerkers zullen je betrokkenheid waarderen. Met een Risico-inventaris en –evaluatie lever je een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers en borg je tevens de continuïteit van je bedrijf.

  • Onze experts zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Arbo en RI&E
  • Bewezen aanpak als basis voor efficiënte risicobeheersing.
  • Het is verplicht, voorkom hoge boetes!
Contact Arbo
Arbo Ondernemen Zonder Risico

Daarom een Risico-inventaris en -evaluatie laten uitvoeren door Bentacera

Bewezen aanpak als basis voor efficiënte risicobeheersing.

Onze adviseurs zijn uitstekend op de hoogte van Arbo en RI&E.

Veilig werken, meer werkplezier, borging continuïteit.

Het is verplicht, voorkom hoge boetes!

Met een RI&E kies je voor duurzame inzetbaarheid

Waar liggen de risico’s en wat kan er gedaan worden om deze risico’s te beperken? Als jij hier binnen jou bedrijf continu de focus op hebt wordt de werkomgeving voor jouw medewerkers veiliger en gezonder. Je medewerkers zullen je betrokkenheid waarderen.

Met een Risico-inventaris en –evaluatie lever je een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers en borg je tevens de continuïteit van je bedrijf. Daarbij geldt dat ieder bedrijf met personeel door een Arbodienst of arbeidsdeskundige moet laten inventariseren of én hoe het werk risico’s oplevert voor de medewerkers.

We helpen je graag verder

Neem dan vrijblijvend contact met Emma op!

Ondernemen zonder risico’s? Laat de Risico-inventaris en -evaluatie uitvoeren door Bentacera. Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Ook als je eerst graag meer informatie wilt ontvangen omtrent de RI&E. Wij helpen je graag!