PMO en PAGO

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) voor uw medewerkers loont!

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen voor een grote kostenpost zorgen binnen jouw onderneming. De kosten per dag voor ziekteverzuim bedragen tussen de € 250,- en
€ 400,-.

Langer doorwerken, voortdurend innoveren en werkstress: voor jou als werkgever is het verstandig om te bevorderen dat jouw medewerkers gezond en veilig kunnen werken. PMO en PAGO onderzoek kunnen dit alles stimuleren.

  • Aanbieden van medisch onderzoek aan je medewerkers is verplicht volgens de Arbowet.
  • PMO en PAGO kunnen gezondheidsklachten als gevolg van werk/leefstijl snel opsporen.
  • Bentacera geeft ook advies om gezondheid én de veiligheid structureel te verbeteren.
Contact Arbo
Arbo PMG PAGO

Daarom PMO en PAGO onderzoek laten verrichten door Bentacera

Gezonde medewerkers dragen meer bij aan het behalen van resultaten en zorgen voor continuïteit.

Onze specialisten beschikken over de meest actuele kennis omtrent PMO en PAGO onderzoeken.

Wij zijn met name actief voor bedrijven in Friesland, Groningen en Drenthe.

Onze specialisten hanteren een bewezen aanpak als basis voor een efficiënte risicobeheersing.

Wat is een PMO en waarom is deze belangrijk?

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geeft inzicht op de fysieke en mentale veerkracht, het werkvermogen, eventuele gezondheidsrisico’s en de leefstijl van de medewerker. De PMO bestaat uit een vragenlijst met daarnaast een gezondheidsonderzoek, waarbij de medewerkers advies krijgen over hun gezondheid en de eventuele risico’s en hoe zij dit kunnen verbeteren.

Wat is een PAGO en waarom is deze belangrijk?

Een PAGO is een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek en is alleen gericht op risico’s die te maken hebben met het werk, dit in tegenstelling tot de PMO die ook kijkt naar de gezondheid en levensstijl van de medewerker. In de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden deze risico’s benoemd. De PAGO spoort gezondheidsschade op die door de arbeidsrisico’s is ontstaan. De bedrijfsarts geeft advies over de inhoud van de PAGO en hoe vaak het nodig is.

Verschillen PMO en PAGO

  • Bij de inzet van de PMO is de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) actief betrokken. Zij bepalen met de bedrijfsarts de inhoud en de aanvullende acties voor het bedrijf. Bij de PAGO hoeft de OR of PVT niet betrokken te worden.
  • Het PMO-onderzoek is uitgebreider dan het PAGO-onderzoek; er wordt ook gekeken naar de individuele gezondheid en de levensstijl van de medewerkers, naast de risico’s voor het werk.

We helpen jou graag verder

Neem dan vrijblijvend contact met Ylva op!

Gezondheid, veiligheid, duurzame inzetbaarheid en verzuim zijn actuele thema’s rondom goed werkgeverschap. Het schept werkplezier, zorgt voor betere prestaties en borgt continuïteit. Hoe heb jij dit binnen jouw onderneming belegd?

Laat periodiek PMO en PAGO onderzoek verzorgen door experts van Bentacera.
Neem nu vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen je graag!

Ylva Bruinsma - Heslinga
Casemanager ROV Arbo & Verzuim - Scheidingsadviseur RES