Welke belastingschulden vallen onder de betalingsregeling

08 januari 2021

Vanaf 1 juli 2021 begint de terugbetaling van de openstaande belastingschulden waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hiervoor krijg je 3 jaar de tijd.

Hieronder lichten wij toe welke belastingschulden onder de betalingsregeling vallen.

1. Als je verlenging van bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen

In de situatie waarin je eerst drie maanden uitstel van betaling hebt gekregen en later verlenging is aangevraagd en verleend, zijn de gevolgen als volgt:
1. Vanaf 1 april 2021 moet je nieuw opkomende verplichtingen betalen.
2. Je krijgt een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 voor het totaal van:

- Belastingschulden van vóór de coronacrisis (pre-coronaschulden).- 
- Belastingschulden die betaald hadden moeten zijn in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.

2. Als je alleen initieel bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd en gekregen, maar geen verlenging

In de situatie waarin je alleen initieel bijzonder uitstel hebt (gehad) van maximaal 3 maanden en geen verlenging is aangevraagd of gekregen, zijn de gevolgen als volgt:
1. Na afloop van de termijn van het bijzonder uitstel moet je pre-coronaschulden en nieuw opkomende verplichtingen betalen.
2. Je krijgt een betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 voor de belasting(schuld)en die betaald hadden moeten zijn tussen 12 maart en de datum waarop het uitstel eindigt, en waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend.

Bovenstaande betekent dat als je pre-coronaschulden onder de betalingsregeling wilt brengen, een verzoek tot verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is.

Let op!

  • Heb je nog geen verlenging van bijzonder uitstel aangevraagd, en wil je wel gebruikmaken van de betalingsregeling voor pre-coronaschulden? Zorg er dan voor dat je voor 1 april 2021 alsnog verlenging van het bijzonder uitstel aanvraagt. Wij kunnen deze aanvraag voor je verzorgen.
  • Is je bijzonder uitstel van betaling afgelopen en wil je alsnog verlenging? Aanvragen kan tot 1 april 2021.
  • Als je vanaf 1 april 2021 nieuw opkomende verplichtingen niet betaalt, komt je niet in aanmerking voor de betalingsregeling van 36 maanden.