Voorwaarden TONK met terugkerende kracht

25 juni 2021

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is verlengd tot 1 oktober 2021, maar wordt door enkele gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar verruimd. De regeling is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen.

Voorwaarden
Je kunt de TONK dus met terugwerkende kracht krijgen van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden, als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Verlies aan inkomsten uit je bedrijf door de coronacrisis
  • 18 jaar of ouder bent
  • Je vaste lasten niet meer kunt betalen uit gezinsinkomsten of uit een ander toegankelijk kapitaal ook met een andere financiële regeling, zoals een TOZO-uitkering, niet genoeg inkomsten heeft om uw woonkosten te betalen

TONK-regeling loopt via gemeente
De regeling verloopt via je eigen gemeente. De uitvoering ervan kan per woongemeente verschillen. De gemeente mag bijvoorbeeld vaststellen hoe hoog je vermogen mag zijn en kan aanvullende voorwaarden stellen. Wil je gebruik maken van de TONK-regeling neem dan contact op met de gemeente.