Corona Update

Auteur: Jan Spoelstra

15 juli 2021

Update en overzicht voorwaarden NOW 4 (zoals bekend op 13 juli 2021)

Binnenkort gaat het aanvraagloket voor een tegemoetkoming uit de NOW 4 regeling open. De voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn voor het grootste deel gelijk aan die gelden voor de NOW 3 regeling. Er zijn echter ook een aantal verschillen. De voorwaarden voor NOW 4 zijn, zoals nu bekend, de volgende:

 • Omzetverlies: tenminste 20%
 • Nieuw: Het maximaal in aanmerking te nemen omzetverlies wordt beperkt tot 80%
 • Aanvraag mogelijk om concernniveau, maar indien het concern minder dan 20% omzetdaling heeft, blijft aanvraag op werkmaatschappij mogelijk; in dit laatste geval blijven de bekende aanvullende voorwaarden gelden
 • Subsidieperiode: 1 juli 2021 t/m 30 september 2021
 • Referentieloonsom: februari 2021
 • Loonsomdaling van 10% mogelijk zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie
 • Subsidie: naar rato de omzetdaling 85% van de loonsom SV, vermeerderd met 40% opslag voor werkgeverslasten
 • Keuze tijdvak waarover omzetdaling wordt vastgesteld: periode van 3 maanden, met ingang naar keuze de maand juli, augustus of september, tenzij gebruik is gemaakt van de NOW 3.3 regeling (aanvraag vijfde tranche, tijdvak april t/m juni); in dat laatste geval dient aangesloten te worden bij het vorige tijdvak waarover de omzetdaling wordt vastgesteld
 • 100% doorbetaling van het loon
 • Subsidie mag alleen gebruikt worden voor de betaling van loonkosten
 • Telefonisch melden bedrijfseconomisch ontslag bij het UWV, op straffe van een korting van 5% van de subsidie
 • Inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk
 • Nieuw: bij een voorschot of vaststelling van meer dan € 125.000 subsidie is een overeenkomst over bonus- en dividendbeleid met een vertegenwoordiging van werknemers verplicht
 • Informeren van de werknemersvertegenwoordiging over de toegekende aanvraag
 • Tijdig aangifte loonheffingen doen
 • Voeren van een controleerbare administratie en bewaarplicht daarvan tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie
 • Melden bij het UWV van zaken die van belang kunnen zijn voor de beslissing ten aanzien van de subsidie
 • Indienen opgave definitieve omzetverlies (vaststellingsaanvraag), met daarbij: Een verklaring derde als het voorschot of de vaststelling € 40.000 of meer bedraagt (Nieuw: wijziging drempelbedrag), Een accountantsverklaring indien het voorschot of vaststelling € 125.000 of meer bedraagt

De tekst van de regeling is nog niet bekend gemaakt. Het kan zijn dat hier nog andere voorwaarden in worden vermeld.
Het is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket bij het UWV wordt geopend.