Uitzondering op vervallen fiscale steunmaatregelingen

10 september 2021

Zoals beschreven worden de meeste steunmaatregelen niet verder verlengd. Dit betekent dat ook de meeste fiscale regelingen komen te vervallen per 1 oktober. Enkele uitzonderingen hierop bespreken we hier.

Onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers
De vaste reiskostenvergoeding die je werknemers krijgen terwijl ze vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuiswerken, mag blijven staan. In ieder geval tot 1 januari 2022 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 aan je werknemer werd verstrekt.
 
Betaalpauze hypotheek eigen woning
Wanneer je vanwege de coronacrisis tijdelijk je hypotheeklasten niet kunt betalen, dan mag je hypotheekverstrekker jou een betaalpauze geven. In die periode hoeft je geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor je eigenwoninglening. Je kunt tot en met 31 december 2021 een betaalpauze afspreken met je hypotheekverstrekker.
 
Normaliter leidt een betaalpauze in de hypotheek ertoe dat de rente niet langer aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. De schuld ‘verhuist’ dan van box 1 (inkomen uit werk en woning) naar box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Door de goedkeuring blijft je hypotheekrenteaftrek onder voorwaarden in stand.