Uitbreiding ondersteuning evenementensector

15 juli 2021

Op 9 juli heeft het Kabinet een streep gezet door alle evenementen die in de periode van 10 juli t/m 13 augustus waren gepland. Een hard gelag voor de organisatoren en natuurlijk de bezoekers die zich er op hadden verheugd.  Om tegemoet te komen in de financiële schade die organisatoren hierdoor leiden, wordt de huidige Tijdelijke regeling subsidie Evenementen COVID-19 verruimt.

De verruiming ziet er als volgt uit:

  • Vergoeding van 100% van de gemaakte kosten. Dit was 80%, met de mogelijkheid om voor de resterende 20% een lening af te sluiten.
  • Voor evenementen die zouden worden gehouden in de periode tussen 10 juli en 3 september 2021.
  • Verruiming van de termijn waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan bij RVO: tot 3 weken na inwerking treden van de regeling of, indien dat later is, tot 3 weken voor de geplande evenementdatum.
  • Het vereiste aantal eerdere edities wordt van 2 verlaagd naar 1.
  • De regeling wordt uitgebreid naar de kosten voor artiesten van buiten de EU.

Aanvullende regeling Daarnaast is er een Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen toegezegd. Deze ziet op evenementen die buiten de doelgroep van de huidige regeling vallen. Het gaat hierbij veelal om kleinere evenementen die nu zijn verboden. Denk hierbij aan lokale (muziek-) festivals en zomerfeesten.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een publiektoegankelijk en vergunningsplichtige of meldingsplichtige evenementen. Er gaat voor deze regeling een minimumgrens gelden van € 2.500.
De regeling moet nog worden uitgewerkt en er wordt gekeken naar een rol van de gemeenten voor de uitvoering ervan.

Poppodia Ook poppodia worden hard getroffen door de op 9 juli afgekondigde maatregelen. Het Kabinet gaat dan ook voor deze sector kijken naar een passende regeling.