TVL Q4 2021 van 20 december tot 28 januari 2022 17:00 uur

23 december 2021

Update 26-1-2022:
Deadline voor aanvraag TVL Q4 2021 is gewijzigd van 28 januari 2022 17:00 uur naar 11 februari 2022 17.00 uur.

Ondernemers hebben te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Zij kunnen daarom ook voor het vierde kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aanvragen. Dit kan nu vanaf maandag 20 december 8.00 uur tot vrijdag 11 februari 2022, 17:00 uur. De tegemoetkoming hangt samen met het omzetverlies dat minstens 30% moet zijn. De tegemoetkoming bedraagt 100% van de hieraan gekoppelde vaste lasten. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 60%, wordt dus ook 60% van de vaste lasten vergoed.

Je mag jouw omzetverlies bepalen op basis van jouw omzet in het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Daarbij kun je kiezen voor het kwartaal dat voor jou de hoogste TVL oplevert. De vaste lasten worden gebaseerd op branchegegevens. Dit betekent dat jouw werkelijke vaste lasten niet van belang zijn. Die kunnen dus lager, maar ook hoger zijn dan de lasten die je vergoed krijgt.