TVL Q2 2021 van start

25 juni 2021

Ondernemers die in het tweede kwartaal van 2021 (april, mei en juni) geraakt zijn door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen vanaf 25 juni 08:00 uur de TVL (TVL Q2 2021) aanvragen.

De regeling staat open voor bijna alle ondernemers en opent naar verwachting in de 2e helft van juni. De Startersregeling en de opslag voor horeca, non-food detailhandel en de reissector zijn voor de TVL Q2 2021 afgeschaft. De opslag voor land- en tuinbouwbedrijven is wel gehandhaafd.

Naast enkele vaste criteria moet een ondernemer o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de TVL Q2 2021:

  • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister KvK en heeft een SBI-code die voor TVL Q2 2021 kwalificeert;
  • Het bedrijf heeft in het 2e kwartaal van 2021 meer dan 30% omzetverlies;
  • De vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit hoort;
  • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres staat geregistreerd in het Handelsregister KvK;
  • Minstens één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang (uitzonderingen op de vestigingseis zijn voor enkele horeca- en ambulante ondernemingen)

Voor een aantal ondernemingen geldt aanvullende voorwaarden:

Aanvraag van € 25.000 of hoger én ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020
Een onderneming die tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en € 25.000 of meer subsidie aanvraagt, heeft bij de TVL-aanvraag een derden-verklaring nodig. Als jouw accountant kunnen wij deze voor jou afgeven. Meer informatie volgt nog.

Aanvraag van € 125.000 of hoger
Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vraagt het RVO bij de vaststelling om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring. Meer specifieke details worden nog bekend gemaakt.

Tip: Het 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 wordt vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 OF het 3e kwartaal van 2020. Een ondernemer mag zelf kiezen welke referentieperiode het gunstigste is: Q2 2019 of Q3 2020!